AKTUALNOŚCI

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie dróg z rezerwy subwencji ogólnej w 2022 roku

Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Finansów uzgodniły propozycję kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2022 (RSO). Propozycja podziału środków z RSO została pozytywnie zaopiniowana także przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wnioski o dofinansowanie zadań samorządy mogą składać do 11 lutego 2022 r.
Kwota rezerwy subwencji ogólnej przewidziana w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. wynosi 335.999.000 zł.
– Konsekwentnie wspieramy samorządy w poprawie jakości i bezpieczeństwa na sieci dróg lokalnych. Z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok przeznaczymy na ten cel 336 mln zł. Z rządowego wsparcia samorządy mogą korzystać także w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego środki trafiają na modernizację, remonty i budowę dróg powiatowych i gminnych, ale także m.in. na budowę obwodnic na drogach wojewódzkich oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:
1. Inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.
2. Utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu – w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym.
3. Remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.
Więcej informacji na temat RSO można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}