BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT

Bony na cyfryzację

110.000.000 zł.
TECHNOLOGIE CYFROWE W MŚP
Celem naboru wniosków jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 110.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 255.000 zł, do 85%.
Wkład własny: min. 15%.
Wartość projektu = 60.000 – 300.000 zł.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu.
2. Zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.
Opis:  
Organizatorem naboru wniosków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Nabór wniosków jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.2 „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Cel: wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.
Termin składania wniosków:
20 września – 20 października 2021
Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu.
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
T: 22 432 71 90
wt: 12:00-14:00, pt: 12:00-14:00
info@parp.gov.pl

Ważne TECHNOLOGIE CYFROWE W MŚP
Wysokość wsparcia maks. 255.000 zł, do 85%.
Budżet programu 110.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}