12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

Konkurs grantowy na projekty interwencyjne

Dofinansowanie można uzyskać na działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców.
Projekty muszą również wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu:
1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
303 988,58 EUR.
Wysokość wsparcia:
6.000 – 15.000 EUR, 100%.
Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2.250 euro (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu).
Wkład własny:
0% (wkład własny nie jest obowiązkowy).
Czas trwania projektu:
3-8 miesięcy.
Partner zagraniczny:
TAK (nieobowiązkowy)
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe.
2. Fundacje.
3. Związki stowarzyszeń.
4. Spółdzielnie socjalne (tylko jeżeli jej członkami są wyłącznie osoby fizyczne i/lub organizacje pozarządowe i/lub kościelne osoby prawne).
5. Spółki non-profit (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
6. Koła gospodyń wiejskich.
7. Kościelne osoby prawne.
Wnioskodawcy mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o granty.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców.
Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy.
Projekty muszą wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu:
1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
Priorytetowo są traktowane projekty dotyczące tematów o znaczeniu szczególnym w Programie, tj.:
Obszar 1:
– działania z migrantami/migrantkami i uchodźcami/ uchodźczyniami;
– działania wspierające osoby LGBT+;
– działania antydyskryminacyjne.
Obszar 2:– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Obszar 3:
– działalność strażnicza;
– partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych.
Priorytetowo są również traktowane projekty angażujące młodzież, zarówno jako uczestników, jak i odbiorców działań projektowych, a także projekty dotyczące zmian klimatycznych i ochrony środowiska.
Działania stanowiące reakcję na wojnę w Ukrainie mogą być przedmiotem projektów interwencyjnych, ale muszą wpisywać się w ogólne cele Programu (rozwój społeczeństwa obywatelskiego), dotyczyć przynajmniej jednego z wyznaczonych w nim obszarów wsparcia oraz spełniać ogólne zasady konkursu interwencyjnego.
Opis:
Nabór wniosków jest realizowany w ramach Funduszu Regionalnego Programu Aktywni Obywatele.
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie:
– Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider),
– Fundacja Edukacja dla Demokracji,
– Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Program wspiera działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, z wyłączeniem działań prowadzonych na terenie m.st. Warszawy.
Wniosek otrzymuje dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej, jeśli opisany w nim projekt w istotnej części dotyczy tematu o znaczeniu szczególnym w wybranym obszarze wsparcia.
Wnioskodawca może realizować projekt samodzielnie albo we współpracy z Partnerem lub Partnerami (w tym z partnerami z Polski, pozostałych Państw-Beneficjentów Funduszy EOG i Funduszy Norweskich (Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry), Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz Ukrainy.
Termin składania wniosków: 
nabór ciągły do 22 maja 2023 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt

Temat: GRANTY INTERWENCYJNE
Wysokość wsparcia: 6.000 – 15.000 EUR, 100%. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2.250 euro (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu).
Budżet programu: 303 988,58 EUR.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Tak
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja
Poprzedni artykułodLOTTOwe ferie
Następny artykułEtnoPolska

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze