AKTUALNOŚCI

Niewiele czasu zostało na ubieganie się o wsparcie na modernizację gospodarstw

Obraz Artur Pawlak z Pixabay
Już tylko kilka dni pozostało na ubieganie się o wsparcie na modernizację gospodarstw. Ostateczny termin składania wniosków w ramach PROW 2014-20 upływa 20 września br. Wnioski można składać we wszystkich pięciu obszarach wsparcia.
Biura powiatowe i oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski w ramach wydłużonego naboru na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
W trwającym naborze rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy we wszystkich obszarach wsparcia, tj.:
– rozwój produkcji prosiąt (obszar A);
– rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B);
– rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C);
– inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D);
– nawadnianie w gospodarstwie.
Więcej informacji na temat naboru wniosków można znaleźć tutaj:
Modernizacja gospodarstw rolnych – obszary A-D.
Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}