AKTUALNOŚCI

Trwa konkurs “Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”

Trwa druga edycja konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska “Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”. Konkurs skierowany jest do samorządów miast, które w ciągu ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem konkursu, ale nie później niż 6 miesięcy przed jego rozpoczęciem zrealizowały inwestycje z obszaru rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury (w tym retencja wody) lub zrównoważonego transportu.
Celem konkursu jest promocja oraz upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych, zielonych rozwiązań miejskich, służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu lub zwiększenie odporności miast na skutki zmian klimatu.
Podstawowym kryterium oceny zgłoszonych przez samorządy inicjatyw będą uzyskane efekty ekologiczne oraz społeczne przeprowadzonych inwestycji.
Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
– miasta o liczbie mieszkańców do 100 tys.:
– miasta powyżej 100 tys.
Łącznie w tej edycji przydzielonych zostanie aż 12 nagród dla samorządów:
– miejsca I, II i III za obszar 1 i 2 w kategorii miast poniżej 100 tys. mieszkańców,
– miejsca I, II i III za obszar 1 i 2 w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Laureaci otrzymają statuetki Ministra Klimatu i Środowiska, a także nagrody finansowe przeznaczone na opłacenie kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych dla pracowników urzędów.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 września 2021 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się tutaj.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}