AKTUALNOŚCI

Laboratoria Przyszłości – nowy program wsparcia dla szkół podstawowych

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, gov.pl.
Wkrótce ruszy program „Laboratoria Przyszłości”, w ramach którego szkoły podstawowe otrzymają m.in.: drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty czy też sprzęt do nagrań. Aby otrzymać wsparcie, szkoły będą zgłaszać się do swoich organów prowadzących, które następnie wystąpią do właściwego wojewody o przyznanie wsparcia. Budżet programu wynosi 1 miliard złotych. Obecnie trwają ogólnopolskie konsultacje wyposażenia możliwego do sfinansowania w ramach programu. Propozycje ewentualnych zmian można przesyłać do końca września br.
Program zakłada, że jeszcze w tym roku samorządy prowadzące około 12.000 szkół podstawowych w całej Polsce otrzymają środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości – takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów.
Na wsparcie szkół Rząd przeznaczy łącznie ponad 1 miliard złotych – w pierwszej kolejności dla szkół prowadzonych przez samorządy, a następnie także szkół niepublicznych. 
Wsparcie będzie przyznawane w zależności od wielkości szkół – ich organy prowadzące mogą otrzymać do:
30.000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów;
60.000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów;
70.000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów;
300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów.

 

Oznacza to, że wszystkie szkoły w Polsce otrzymają co najmniej 300 zł na ucznia. Mniejsze szkoły dostaną dodatkowe wsparcie finansowe odzwierciedlające ich potrzeby, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.
Łącznie, z inicjatywy skorzysta ponad 3 miliony uczniów, uczących się w niemal 15 tysiącach szkół.
Dzięki Laboratoriom Przyszłości, od 1 września 2022 roku do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań.
Obowiązek udostępniania ich uczniom przez szkoły wejdzie w życie od roku szkolnego 2022/23, ale w ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły będą mogły wybierać także wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne.
Katalog przedstawiony do ogólnopolskich konsultacji liczy 136 pozycji, może być jednak uzupełniany, jeśli zostanie zgłoszone wystarczające zapotrzebowanie. Konsultacje potrwają do 30 września.
Aby otrzymać wsparcie, szkoły będą zgłaszać się do swoich organów prowadzących, które następnie wystąpią do właściwego wojewody o przyznanie wsparcia.
We wnioskach szkoły i samorządy będą podawać jedynie podstawowe dane, a cały proces będzie odbywał się elektronicznie. Wnioski rozpatrywane będą (a wsparcie przyznawane) na bieżąco, tak aby środki finansowe trafiły do szkół tak szybko jak to możliwe.
Wsparcie przekazywane będzie w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Jednocześnie, co najmniej 60% wsparcia otrzymanego przez dany podmiot planowane jest do wydatkowania do końca 2021r. a nie więcej niż 40% – w 2022 r.
Zgodnie z planem, wnioski przyjmowane będą pomiędzy początkiem października a połową listopada, choć szybsze zgłoszenie szkoły oznacza więcej czasu na dokonanie zakupów. Na stronie internetowej inicjatywy każdy może już dziś zapisać się do otrzymania powiadomienia o najważniejszych terminach.
Oprócz uczniów, nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych, na inicjatywie skorzysta także dynamicznie rozwijająca się polska branża EdTech.
Inicjatywa będzie obsługiwana przez specjalną stronę internetową dostępną pod adresem gov.pl/laboratoria. Za jej pośrednictwem możliwe będzie składanie wniosków i sprawozdań oraz zapoznawanie się z najważniejszymi informacjami, w tym z katalogiem wyposażenia. Konsultacje katalogu potrwają do 30 września br.
Odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące programu Laboratoria Przyszłości udziela Infolinia dostępna pod numerem +48 222 500 144, która działa w godzinach 6:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku i 8:00 – 18:00 w soboty i w niedziele.
Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}