ENERGIA, GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA

30 grantów na 30 lat bp w Polsce

150.000 zł.
LOKALNE INICJATYWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Celem konkursu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze woda, energia, recycling. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (fundacje lub stowarzyszenia) posiadające osobowość prawną.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 150.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, 5.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 20.02.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe (fundacje lub stowarzyszenia) posiadające osobowość prawną.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Działania zmierzające do długotrwałej optymalizacji wykorzystania zasobów, takich jak woda i energia, w tym działania pozwalające na oszczędniejsze zużycie zasobów (wody lub energii).
2. Stworzenie warunków do korzystania z czystej i taniej energii.
3. Podjęcie działań zmierzających do realnej i długotrwałej redukcji produkowanych odpadów (recycling, upcycling itp.).
4. Podjęcie działań w zakresie ponownego wykorzystywania zasobów i odzysku materiałów na szeroką skalę lub stworzenie infrastruktury do takich działań (np. dłuższy cykl życia produktu, wymiana, współdzielenie, wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego, itp.).
Realizowane projekty powinny inicjować realne, długoterminowe działania na rzecz zrównoważonego korzystania z energii i wody oraz zarządzania recyklingiem, odpowiadające na konkretne wyzwania, z którymi mierzy się lokalna społeczność.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych.
Partnerem i fundatorem grantów, w ramach konkursu jest BP Polska.
Pełna nazwa konkursu: “30 grantów na 30 lat bp w Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling”.
Cel: wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze woda, energia, recycling.
Cele dodatkowe stawiane przez Fundację MiLA:
– jak największy zasięg projektów wśród lokalnej społeczności,
– wzmacnianie świadomości i przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju w obszarze woda, energia recycling.
Ważnym aspektem jest też walor edukacyjny promujący zrównoważone korzystanie z energii i wody oraz recykling.
W szczególności:
– zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej i idei zrównoważonego rozwoju regionów (z możliwością zmierzenia efektów tych działań);
– propagowanie idei proekologicznego stylu życia i postaw ekologicznych wśród mieszkańców;
– propagowanie różnych form zrównoważonego rozwoju w środowisku, w miejscu w którym żyjemy;
– motywowanie do aktywności w zakresie działań na rzecz lokalnego środowiska naturalnego;
– nawiązanie trwałych partnerstw mające na celu działania proekologiczne w regionie.
Maksymalna liczba projektów przewidziana do oceny wynosi 500.
Organizator przyznaje 30 grantów w wysokości 5.000 zł każdy.
Termin składania wniosków:
do 30 października 2021 lub wcześniejszego zakończenia naboru po osiągnięciu maksymalnej dopuszczalnej liczby 500 złożonych projektów
Źródło / Więcej informacji:  
https://mila.org.pl/konkurs
Kontakt:  
konkurs@mila.org.pl

Ważne LOKALNE INICJATYWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Wysokość wsparcia 100%, 5.000 zł.
Budżet programu 150.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}