AKTUALNOŚCI

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” – planowany nabór wniosków o pomoc w październiku i w listopadzie

Obraz Hans Linde z Pixabay
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedowana jest zmiana rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.
Zmiany dotyczą przede wszystkim:
1. Zwiększenia limitu pomocy dla rolników prowadzących działalność w zakresie RHD, ze 100 tys. PLN do 200 tys. PLN.
2. Objęcia wsparciem nowej grupy beneficjentów – wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać duże firmy wytwarzające pasze na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez-GMO) oraz przedsiębiorcy przetwarzający i wprowadzający do obrotu zioła.
Terminy planowanych naborów:
dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego – rozpoczęcie naboru przesunięte z września na październik 2021 r.;
dla rolników rozpoczynających lub kontynuujących rolniczy handel detaliczny (RHD) oraz rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania – rozpoczęcie naboru przesunięte z października na listopad 2021 r.
W planowanych naborach wnioski o pomoc będą mogli składać wyłącznie:
– przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – dot. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw dużych;
– przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowowprowadzany sektor) – dot. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Przeprowadzenie tych naborów będzie możliwe dzięki zaakceptowaniu przez Komisję Europejską zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020. Najważniejsze z nich to wydłużenie terminu realizacji tego programu o kolejne dwa lata, zwiększenie budżetu o 4,5 mld euro, a także wprowadzenie dwóch zupełnie nowych instrumentów finansowych – “Zarządzanie ryzykiem” oraz “Zarządzanie zasobami wodnymi na gruntach rolnych”.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}