AKTUALNOŚCI

Nowoczesny sprzęt komputerowy trafi do 155 szkół z całej Polski

Obraz Free-Photos z Pixabay
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podsumowało wyniki konkursu „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie”. 109 zwycięskich szkół otrzyma nowe pracownie multimedialne. Łącznie w konkursie nagrodzono 155 drużyn.
Zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwania. Wpłynęło do nas ponad 2 tysiące prac. Mieliśmy niełatwe zadanie, ale po długich obradach wybraliśmy 109 szkół, które niebawem będą mogły cieszyć się nowymi pracowniami multimedialnymi oraz 46 szkół, które otrzymają nagrody w ramach wyróżnienia. Łączna suma wartości nagród to ponad 4,5 mln zł – mówił Waldemar Buda wiceszef Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs, która odbyła się w Łodzi..
Zadaniem uczniów, pracujących pod kierunkiem nauczycieli koordynatorów, było stworzenie pracy plastycznej w dowolnej technice cyfrowej ilustrującej Fundusze Norweskie i EOG oraz ich wkład w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski.
Konkurs „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” został zorganizowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – NASK-PIB na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Honorowy patronat nad Konkursem objęły Ambasada Królestwa Norwegii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Prace oceniane były przez Kapitułę Konkursu, którą stanowili przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, NASK oraz Ambasady Królestwa Norwegii.
Nagrodami głównymi są multimedialne pracownie komputerowe, składające się z 16 laptopów oraz szafy do ich przechowywania.
Pierwotnie regulamin przewidywał nagrodzenie 100 najlepszych prac. Kapituła Konkursu podjęła jednak decyzję o przyznaniu dodatkowych 9 nagród głównych oraz 46 wyróżnień.
Zwycięskie prace można obejrzeć na profilu NASK na Instagramie www.instagram.com/otymsiewie oraz na stronie internetowej www.otymsiewie.pl
Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.
Ich głównym celem jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami.
Polska już po raz trzeci korzysta z tych pieniędzy. W ostatniej, drugiej edycji Funduszy – 2009-2014 – pula środków dla Polski wynosiła 578,1 miliona euro.
Umożliwiła ona dofinansowanie ponad 1300 projektów. W III edycji Funduszy, Polska z alokacją brutto 809,3 milionów euro (z łącznej puli ponad 2,8 miliarda euro), podobnie jak w poprzednich edycjach, pozostaje największym beneficjentem tych pieniędzy w UE.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}