AKTUALNOŚCI

ARTIQ – nabór wniosków w konkursie na Centra Doskonałości AI

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, gov.pl.
Celem konkursu ARTIQ jest wzmocnienie potencjału Polski w obszarze badań nad sztuczną inteligencją i wykorzystaniem ich wyników w praktyce poprzez utworzenie trzech Centrów Doskonałości AI (CD AI), w których zespoły naukowców będą realizować projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, prowadzące do wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek. Ostateczny termin składania wniosków upływa 20 grudnia 2021 r.
– Centra Doskonałości AI będą istotnym elementem budowania całego ekosystemu wspierania rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Przed nami stoi w tej kwestii wiele wyzwań, które podejmujemy, takich jak rozwój kadr zdolnych do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na najwyższym światowym poziomie w obszarze AI; zapewnienie ciągłości badań podstawowych i badań przemysłowych, prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych oraz komercjalizacja ich wyników; a także wsparcie spółek celowych z sektora zajmującego się AI – powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Wszystkie te działania prowadzą do budowania polskiej marki w obszarze sztucznej inteligencji na arenie międzynarodowej – podkreślił dyrektor Centrum.
Przedsięwzięcie ARTIQ jest realizowane wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN).
Badania podstawowe będą finansowane przez NCN, a środki na badania przemysłowe, prace rozwojowe lub prace przedwdrożeniowe i zakładanie spółek celowych będzie przyznawał NCBR.
Centra Doskonałości AI zostaną wyłonione spośród tzw. instytucji hostujących, czyli polskich podmiotów, które spełniają warunki do złożenia wniosków w konkursie.
Zespołami naukowymi w CD AI kierować będą liderzy – naukowcy z zagranicy o międzynarodowej renomie i wyróżniającym się dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym, którzy również zostaną wyłonieni w konkursie.
Przyszli liderzy CD AI muszą mieć stopień naukowy doktora co najmniej od 8 lat, udokumentowane osiągnięcia naukowe i doświadczenie międzynarodowe w zakresie sztucznej inteligencji, w tym sukcesy w komercjalizacji i we współpracy z biznesem, a także nie mogli w ciągu dwóch ostatnich lat przebywać stale na terytorium Polski, czyli nie pracowali, nie studiowali ani nie kierowali grantem realizowanym w kraju.
Budżet konkursu wynosi 60 mln zł. Maksymalne dofinansowanie jednego projektu wyłonionego w konkursie to 20 mln zł.
Nabór wniosków w konkursie ARITQ prowadzony jest do 20 grudnia 2021 r. (do godz. 16:00).
Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}