KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, SENIORZY, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE

Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów

590.000 zł.
GRANTY NA AKTYWIZACJĘ SENIORÓW
Celem projektu jest realizacja działań na rzecz seniorów, w szczególności dotyczących ich aktywizacji w zakresie spędzania czasu wolnego, upamiętniania ich historii, działań międzypokoleniowych na ich rzecz, działań zachęcających seniorów do korzystania z oferty kulturalnej miasta/gminy oraz zachęcających seniorów do profilaktyki zdrowotnej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 590.000 zł, w tym:
– 2021 = 194.000 zł,
– 2022 = 240.000 zł,
– 2023 = 156.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
– kategoria I – mikrogranty o wartości 4.000 zł brutto;
– kategoria II – mikrogranty o wartości 10.000 zł brutto;
– kategoria III – mikrogranty o  wartości 20.000 zł brutto.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Wnioskodawcy non-profit składający się z seniorów lub działający na ich rzecz (w tym młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w tym grupy nieformalne z patronem).
Wnioskodawcy muszą prowadzić działalność pożytku publicznego na terenie całej Polski.
W przypadku grupy seniorów, przez lub na rzecz których realizowane jest działanie, osoby we wskazanym wieku muszą stanowić 100% grupy.
Grupa nieformalna musi liczyć co najmniej 3 członków.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty realizowane na rzecz seniorów.
Projekt musi realizować co najmniej jeden z poniższych celów:
1. Kompensacyjny (uzupełnia braki w kontaktach społecznych).
2. Psychoterapeutyczny (ułatwia czas przejścia na emeryturę i radzenie sobie z kryzysami z tym związanymi).
3. Integracyjny.
4. Adaptacyjny (przystosowuje do zmian w warunkach życia).
5. Aktywizacyjny (intelektualnie, psychicznie, społecznie i fizycznie).
6. Edukacyjny (kompensowanie braków w wykształceniu, wiedzy, która służy lepszemu funkcjonowaniu w szybko zmieniającej się rzeczywistości, oferując np. zajęcia z obsługi komputera, Internetu, urządzeń smart RTV i AGD, szkolenia prawne, medyczne, dietetyczne i inne oraz rozwijanie pasji seniorów poprzez serię dedykowanych im zajęć.
7. Upamiętniający.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspólnota Pokoleń.
Konkurs jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Cel: realizacja działań na rzecz seniorów, w szczególności dotyczących ich aktywizacji w zakresie spędzania czasu wolnego, upamiętniania ich historii, działań międzypokoleniowych na ich rzecz, działań zachęcających seniorów do korzystania z oferty kulturalnej miasta/gminy oraz zachęcających seniorów do profilaktyki zdrowotnej.
Za seniorów uznawane są osoby, które w momencie realizacji działań ukończyły 60 lat.
Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 1wniosek w ramach jednego naboru.
Termin składania wniosków:
15 grudnia 2021
15 kwietnia 2022
15 marca 2023
Źródło / Więcej informacji:  
Strona internetowa projektu
Kontakt:  
granty@wspolnotapokolen.pl

Ważne GRANTY NA AKTYWIZACJĘ SENIORÓW
Wysokość wsparcia 100%. - kategoria I – mikrogranty o wartości 4.000 zł brutto; - kategoria II - mikrogranty o wartości 10.000 zł brutto; - kategoria III - mikrogranty o wartości 20.000 zł brutto.
Budżet programu 590.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}