AKTUALNOŚCI

Nowe programy stypendialne dla sportowców i trenerów klubowych

Obraz 7721622 z Pixabay
Od przyszłego roku w polskim sporcie pojawią się cztery nowe programy stypendialne – dla młodych, utalentowanych sportowców w wieku 16-23 lata oraz trenerów. Wzrosną także stypendia specjalne i świadczenia olimpijskie.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o sporcie, dodatkowe stypendium będą mogli otrzymać:
1. W ramach programu Team100 Junior – sportowcy w wieku 16–17 lat, co zapewni im dodatkową pomoc materialną w obszarze szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa, a także, na polu pozasportowym, umożliwi łączenie kariery sportowej z nauką.
2. W ramach programu Team100 – sportowcy w wieku 18–23 lata, co zapewni im dodatkową pomoc materialną w obszarze szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa, a także, na polu pozasportowym, umożliwi łączenie kariery sportowej z nauką lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz godne reprezentowanie Polski i jej dobrego imienia.
3. W ramach programu Team100 Trener – trenerzy, w tym trenerzy klubowi, których praca szkoleniowa jest istotna z punktu widzenia długofalowego i wieloetapowego procesu szkolenia sportowego.
4. W ramach stypendium ministrazawodnicy, którzy znaleźli się w złożonej sytuacji sportowej lub życiowej, wymagający szczególnego wsparcia.
Operatorem wszystkich czterech programów będzie Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.
Sportowcy oraz trenerzy będą mogli otrzymać dodatkowe stypendium sportowe w maksymalnej wysokości 4.600 zł miesięcznie.
W budżecie na 2022 r. wzrosną również ogólne nakłady na sport powszechny i wyczynowy.

Źródło: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}