INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT

Cyfrowa Gmina

Źródło: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, gov.pl.
628.133.729 zł.
GRANTY NA ROZWÓJ CYFROWY INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH
Wnioski o granty mogą składać gminy (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).
Wsparcie można przeznaczyć na takie zadania jak:
1. Cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
2. Edukacja cyfrowa dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
3. Analiza stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 628.133.729 zł.
Wysokość wsparcia: do 100%, 100.000 – 2.000.000 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania dla każdej gminy jest wyliczana w oparciu o następujący wzór.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: maks. 18 miesięcy, jednak nie później niż do 30.09.2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Gminy (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).
Konkurs jest podzielony na rundy. Każda gmina ma wyznaczoną dla siebie rundę.
Lista podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w poszczególnych rundach znajduje się TUTAJ.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
2. Edukacja cyfrowa dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
3. Analiza stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
Opis:  
Realizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Operatorem konkursu jest Politechnika Łódzka.
Cel:  wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi V. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC).
Termin składania wniosków:
10 lutego 2022 (III runda)
Źródło / Więcej informacji:  
Strona internetowa konkursu
Kontakt:  
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Infolinia: pn. – pt., godz. 7:30-16:30
T:  +48 42 631 21 05

Ważne GRANTY NA ROZWÓJ CYFROWY INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH
Wysokość wsparcia do 100%, 100.000 – 2.000.000 zł.
Budżet programu 628.133.729 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}