AKTUALNOŚCI

Laboratoria Przyszłości – trwa nabór wniosków dla szkół publicznych

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, gov.pl.
Ponad 1 mld zł trafi do szkół podstawowych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Program umożliwia sfinansowanie zakupu nowoczesnego wyposażenia rozwijającego kompetencje przyszłości. Nabór wniosków dla publicznych szkół podstawowych i prowadzących je samorządów potrwa do 15 listopada. Nabór dla szkół prowadzonych przez inne podmioty niż JST będzie realizowany w kolejnej turze.
W ramach przedsięwzięcia pn. Laboratoria Przyszłości szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.
Przez kilka tygodni trwały konsultacje katalogu wyposażenia, które trafi do szkół w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Ministerstwo Edukacji i Nauki otrzymało 3856 propozycji od 583 podmiotów – dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników instytucji oświatowych, uczniów, rodziców, przedstawicieli uczelni, przedsiębiorców, izb branżowych, samorządów, fundacji i stowarzyszeń.
Cyklicznie odbywają się także specjalne webinary dotyczące projektu Laboratoria Przyszłości – do udziału w nich zgłosiło się 3612 organów prowadzących i 10786 przedstawicieli szkół.
Efektem tych konsultacji jest liczący 175 pozycji katalog wyposażenia, które szkoły mogą kupować za otrzymane w ramach programu środki.
Konstrukcja katalogu sprawia, że każda szkoła znajdzie w nim odpowiedni dla siebie sprzęt – od narzędzi do prac ręcznych, przez drukarki 3D i roboty edukacyjne, po sprzęt do realizacji nagrań audio-video.
Katalog zawiera minimalne wymagania do wielu pozycji, których nie należy mylić z kompletną specyfikacją – każde wyposażenie spełniające minimalne wymogi może być kupowane w ramach programu.
W katalogu wyszczególniono również wyposażenie podstawowe, które każda szkoła musi zakupić w ramach programu, o ile jeszcze go nie posiada oraz dodatkowe – dobierane swobodnie przez szkoły.
Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą:
– drukarki 3D z akcesoriami (w tym m.in. z aplikacjami, slicerami, ploterami);
– mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami;
– sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, oświetlenie, mikrofony);
– stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
Te elementy od 1 września 2022 roku będą musiały znaleźć się w każdej szkole podstawowej w Polsce, nawet jeśli placówka nie zgłosiła się do Laboratoriów Przyszłości.
Założeniem programu jest umożliwienie wszystkim szkołom podstawowym w Polsce sfinansowania w całości zakupu wyposażenia podstawowego oraz wybranych przez szkoły elementów wyposażenia dodatkowego, aby wchodzący od kolejnego roku szkolnego obowiązek nie miał negatywnego wpływu na sytuację finansową organów prowadzących szkoły.
Wsparcie jest udzielane w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego.
Szkoła wypełnia wniosek, który trafia do organu prowadzącego. Następnie wnioskuje on o przyznanie wsparcia do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody.
Wszystkie wnioski można wypełnić w kilka minut i składa się je wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem strony internetowej.
Na stronie dostępne są także: katalog, instrukcje składania wniosków (w formie pisemnej i wideo), a także inne pomocne materiały. Szkoły, których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego, mogą składać wnioski do 15 listopada br.
Organy prowadzące te szkoły muszą wydać co najmniej 60% otrzymanych środków do końca 2021 r. Sam sprzęt może być dostarczony do szkół. najpóźniej 1 września 2022 roku
Szkoły niepubliczne oraz szkoły publiczne prowadzone przez ministrów, osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż ministrowie będą objęte kolejnymi naborami.
Harmonogram programu skonstruowany jest tak, aby każda szkoła miała co najmniej 6 miesięcy na zakupy.
Szkoły, które jeszcze nie mogą składać wniosków, mogą wypełnić deklarację zainteresowania, aby dostać automatyczne powiadomienie o uruchomieniu naboru.
Inicjatywa jest obsługiwana przez specjalną stronę internetową gov.pl/laboratoria. Za jej pośrednictwem będzie możliwe składanie wniosków i sprawozdań oraz zapoznawanie się z najważniejszymi informacjami, w tym z katalogiem wyposażenia.
Odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące programu Laboratoria Przyszłości są udzielane przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub infolinię pod numerem telefonu +48 22 500 144, która działa od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-20:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 8:00-18:00 .
Opis programu na naszej stronie internetowej znajduje się tutaj.
Szczegółowe informacje na temat programu Laboratoria Przyszłości można znaleźć na następujących stronach:
Strona internetowa programu
Facebook
YouTube

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}