AKTUALNOŚCI

Nabór uzupełniający do kolejnej edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast na lata 2021-2023

Obraz Free-Photos z Pixabay
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło nabór uzupełniający do edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM) na lata 2021 -2023. Ostateczny termin składania wniosków upływa 2 listopada 2021 r.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje kolejną edycję projektu Partnerska Inicjatywa Miast na lata 2021 -2023 (PIM).
PIM jest jednym z projektów strategicznych zaproponowanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów w 2017 roku – kluczowym dokumencie w zakresie kształtowania polityki państwa w perspektywie średnio i długookresowej.
Projekt PIM jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie wzmacniania potencjału rozwojowego i unowocześniania polskich miast.
Partnerem strategicznym Partnerskiej Inicjatywy Miast w edycji na lata 2021-2023 jest Bank Światowy.
Eksperci z Banku Światowego nie tylko będą się dzielić specjalistyczną wiedzą i koordynować sieciową współpracę miast, ale będą także doradzać w przygotowywaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb miast w zakresie tematycznym objętym przez nową edycję PIM.
Projekt PIM ma umożliwić przedstawicielom administracji samorządowej miast poszerzenie wiedzy i wymianę doświadczeń w zdefiniowanych obszarach problemowych, zarówno w stosunku do lokalnych wyzwań, wypracowania sposobów ich rozwiązania na poziomie lokalnym, a także przekazania wniosków i postulatów do innych szczebli administracji publicznej.
Obszary tematyczne obecnej edycji PIM:
1. Miasto cyfrowe.
2. Miasto inicjatyw PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego).
3. Miasto zielone.
Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}