SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH

Fundusz Praw Kobiet

Obraz miawicks9 z Pixabay
WSPARCIE ORGANIZACJI I INICJATYW NA RZECZ OCHRONY PRAW KOBIET
Wsparcie finansowe w ramach funduszu mogą uzyskać organizacje społeczne i inicjatywy obywatelskie działające na rzecz ochrony praw kobiet.
Wsparcie udzielane jest w następujących formach:
1. Pomoc doraźna.
2. Wsparcie i doradztwo.
3. Działania prawne i rzecznicze.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Partner zagraniczny: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje społeczne i inicjatywy obywatelskie działające na rzecz ochrony praw kobiet.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Pomoc doraźna:
– prowadzenie obserwacji protestów pod kątem możliwości realizacji przez obywatelki i obywateli praw konstytucyjnych wolności zgromadzeń i wyrażania opinii oraz przestrzegania przez władze i organy porządkowe przepisów prawa;
– organizacja i udzielanie pomocy prawnej i medycznej osobom zatrzymywanym i poszkodowanym podczas protestów, świadczenie pomocy prawnej w sprawach sądowych.
2. Wsparcie i doradztwo:
– prowadzenie punktów poradnictwa i pomocy prawnej, psychologicznej i medycznej dla kobiet doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej: w domu, w miejscu pracy, w sferze publicznej; świadczenie doradztwa dla kobiet pozbawionych dostępu do badań prenatalnych, opieki prenatalnej i legalnej aborcji.
3. Działania prawne i rzecznicze:
– podejmowanie inicjatyw mających na celu zagwarantowanie respektowania praw kobiet, przeciwdziałanie ich ograniczaniu (w tym wypowiedzeniu konwencji stambulskiej),
– dochodzenie ochrony praw kobiet przed sądami krajowymi i instytucjami międzynarodowymi.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja im. Stefana Batorego.
Dotacje przyznawane są w trybie pozakonkursowym.
Organizatorzy programu zapraszają darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do Funduszu.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
Strona internetowa programu
Kontakt:  
Fundacja im. Stefana Batorego
Agnieszka Zowczak
Alina Wasilewska
T: +48 796 332 145
prawakobiet@batory.org.pl

Ważne WSPARCIE ORGANIZACJI I INICJATYW NA RZECZ OCHRONY PRAW KOBIET
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}