AKTUALNOŚCI

Trzeci nabór do Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF)

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités", pnec.org.pl.
15 października rozpoczął się trzeci nabór do European City Facility (EUCF), czyli Europejskiego Instrumentu Miejskiego, który wspiera samorządy w przygotowaniu i realizacji ambitnych projektów wpisujących się w nowe cele energetyczno-klimatyczne. W bieżącej edycji, trwającej do 17 grudnia 2021 r. zostanie wybranych 69 beneficjentów z całej Europy, wśród których zostanie rozdysponowanych 4,14 mln EUR.
Organizatorzy naboru wniosków zachęcają wszystkich zainteresowanych otrzymaniem 60.000 EUR na opracowanie koncepcji inwestycyjnych do zapoznania się z zasadami konkursu, procesem rejestracji oraz wymaganymi dokumentami.
Inicjatywa EUCF wspiera samorządy lokalne w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii (SEAP, SECAP i inne).
Jego nadrzędnym celem jest mobilizacja inwestycji w obszarze zrównoważonej energii w europejskich miastach i gminach.
W ramach EUCF wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 60.000 EUR na opracowanie wybranej koncepcji, obejmujące takie działania jak:
– przygotowanie studiów wykonalności,
– analizy rynkowe,
– analizy interesariuszy,
– analizy prawne, ekonomiczne i finansowe,
– analizy ryzyka,
– działania koordynacyjne i organizacyjne.
Proces składania wniosków jest prosty oraz przejrzysty i składa się z dwóch etapów: szybkiej weryfikacji kwalifikowalności oraz złożenia pełnego formularza aplikacyjnego.
Europejski Instrument Miejski ma na celu:
– dostarczenie miastom praktycznej wiedzy technicznej i finansowej, inspirowanej najlepszymi praktykami europejskimi, w celu pobudzenia inwestycji publicznych i prywatnych;
– budowanie kompetencji urzędników w opracowywaniu nowych projektów i zapewnienie im narzędzi oraz możliwości tworzenia sieci kontaktów i transferu wiedzy;
– ułatwienie dostępu, zwłaszcza małym i średnim gminom, do finansowania prywatnego oraz finansowania ze środków UE m.in.: Europejski Fundusz Strukturalny i Inwestycyjny (EFSI), program Horyzont 2020 oraz usługi Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).
Więcej informacji na temat trzeciego naboru można znaleźć w nagraniu ostatniego webinarium poświęconego inicjatywie EUCF.
Już w listopadzie odbędzie się kolejne webinarium, podczas którego uczestnicy będą mogli na żywo zadać pytania ekspertowi krajowemu. Więcej informacji na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej oraz profilu na portalu Facebook gdzie w najbliższym czasie zostaną udostępnione informacje o dacie spotkania oraz link rejestracyjny.

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, pnec.org.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}