AKTUALNOŚCI

Rekrutacja uczestników do Szkoły Liderów OSP

Źródło: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zosprp.pl.
Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaprasza do zgłaszania się do programu “Szkoła Liderów OSP” realizowanego w ramach projektu pn. “OSP – Potencjał Młodych”. Szkoła Liderów OSP to pilotażowy, ogólnopolski program edukacyjny skierowany do młodzieżowych liderów w OSP i osób pracujących z młodzieżą. Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) w ramach Funduszu Krajowego programu Aktywni Obywatele. Nabór zgłoszeń trwa do 7 listopada 2021 r.
Program obejmuje prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu:
– zarządzania ngo (m.in. podstawy prawno-finansowe, budowanie zespołów);
– wspierania i rozwoju umiejętności liderskich, komunikacyjnych i informacyjnych;
– podnoszenia standardów zarządzania i oferty animacji kulturalnej.
Wymagany jest udział w 3 z 4 weekendowych zjazdów.
Działaniami uzupełniającymi Szkołę Liderów OSP, skierowanymi do jej uczestników są wizyty studyjne i doradztwo eksperckie.
W programie weźmie udział 100 liderów OSP z 50 jednostek – po jednym młodzieżowym liderze i osobie pracującej z młodzieżą.
Każda z osób zgłaszanych powinna wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
Nabór zgłoszeń trwa do 7 listopada 2021 r., do godz. 23:59 za pośrednictwem formularza on-line.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w regulaminie uczestnictwa.
Kontakt: potencjalmlodych@osp.org.pl

Źródło: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zosprp.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}