AKTUALNOŚCI

100 mln zł na poprawę bezpieczeństwa na drogach

Na początku 2022 roku zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”. Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać jednostki samorządu terytorialnego. Budżet konkursu w wysokości ok. 100 mln. złotych zostanie przeznaczony między innymi w nowe przejścia dla pieszych, balustrady, progi zwalniające, wyświetlacze czasu i prędkości czy też miasteczka rowerowe. 
Konkurs „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” ma dwa główne cele.
Jednym z nich jest doposażenie przejść dla pieszych w miejscach o największej liczbie wypadków oraz w okolicy budynków publicznych, takich jak: szkoły, przychodnie zdrowia czy dworce.
Drugie zadanie naboru to wprowadzenie w szkołach rozwiązań z zakresu edukacji komunikacyjnej, których głównym celem będzie nauka bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym bez konieczności opuszczania placówki.
Samorządy będą miały czas na realizację projektów do końca czerwca 2023 roku.
Wnioski będzie przyjmowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Musimy szczególnie pamiętać o pieszych, którzy są narażeni na poważniejsze konsekwencje już przy prędkościach pojazdu rzędu 20-30 km/h, a w zderzeniu z rozpędzonym samochodem nie mają żadnych szans. Dlatego postanowiliśmy przeznaczyć 100 mln zł na konkurs, który ma podnieść ich bezpieczeństwo na drogach. Liczymy, że połączenie działań edukacyjnych z doposażeniem lub budową nowych przejść dla pieszych przyczyni się do kompleksowej poprawy bezpieczeństwa – podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.
Nie będzie limitu maksymalnej wielkości wniosku.
Wysokość dofinansowania z UE wyniesie do 85 procent kosztów kwalifikowalnych.
Samorządy będą mogły otrzymać fundusze między innymi na:
– wyznaczanie przejść dla pieszych, oznakowanie,
– wyniesienie przejścia dla pieszych lub/i przejazdu dla rowerzystów,
– azyl dla pieszych,
– ogrodzenie/balustrada,
– próg wyspowy, płytowy, listwowy,
– wyświetlacz prędkości,
– wyświetlacz czasu (tzw. „sekundnik”),
– miasteczko rowerowe stacjonarne,
– miasteczko rowerowe mobilne,
– symulator roweru (z wymiennym modułem: UTO, hulajnoga elektryczna – urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach),
– trenażer czasu reakcji (urządzenie przeznaczone do sprawdzania i podnoszenia sprawności w zakresie czasu reakcji na bodźce świetlne i obserwację otoczenia),
– symulator zderzenia (symulator pozoruje uderzenie czołowe pojazdu w stałą, nieruchomą przeszkodę z prędkością 6-10 km/h),
– symulator przejścia dla pieszych – urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach szkolących dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych.
Konkurs będzie finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}