AKTUALNOŚCI

Granty na edukację zdalną

Źródło: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ore.edu.pl.
Organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne mogą ubiegać się o dofinansowanie w otwartym konkursie grantowym realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Środki uzyskane w ramach grantu należy przeznaczyć na szkolenia dla nauczycieli a dodatkowo będzie możliwość zrealizowania działań związanych ze szkoleniem kadry placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz doposażeniem w sprzęt.
Wniosek o grant należy złożyć przez elektroniczny generator wniosków Witkac.pl.
Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i procedury niezbędne do złożenia wniosku grantowego dostępne są na stronie projektu, w zakładce dokumentacja.
W ramach pierwszego etapu otwartego konkursu grantowego przyznano granty o łącznej wartości ponad 5 mln zł na projekty grantowe realizowane w całej Polsce.
Granty przeznaczone zostały na:
– szkolenia i doradztwo dla nauczycieli,
– szkolenia i doradztwo dla kadry placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.
– doposażenie w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość.

Otwarty konkurs grantowy realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, przy współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.
Celem działania jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia oferowanego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację przez kadrę placówek wspierających.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Ostateczny termin przesyłania wniosków upływa 30 listopada 2021 r.
Szczegółowe informacje na temat otwartego konkursu grantowego dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Źródło: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ore.edu.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}