AKTUALNOŚCI

XXIV edycja konkursu “Polski produkt przyszłości”

Obraz Pexels z Pixabay
Po raz 24. twórcy innowacyjnych wyrobów i nowatorskich technologii mogą przesyłać zgłoszenia do konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców, instytutów badawczych i naukowych oraz uczelni. Zgłoszenia można przesyłać do 6 grudnia br. Organizatorami konkursu są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).
Tytuł „Polski Produkt Przyszłości”, który od 23 lat przyznawany jest w konkursie, to doskonałe narzędzie promocyjne. Dzięki niemu rozgłos w kraju i daleko poza jego granicami zdobyło wiele innowacyjnych produktów tworzonych w Polsce.
Konkurs ma też znaczący wpływ na to, jak rodzime przedsiębiorstwa i instytucje naukowe postrzegają wzajemne relacje i potrzebę wdrażania innowacji. Świadomość korzyści wynikających ze współpracy przedstawicieli biznesu i sektora B+R wymaga stałego wspierania i rozwoju.
W dotychczasowej historii „Polskiego Produktu Przyszłości” zgłoszono ponad 1200 projektów, spośród których nagrodzono 59, a 137 wyróżniono.
„Wśród projektów nagrodzonych w ostatniej edycji konkursu znalazło się urządzenie do nieinwazyjnej oceny krążenia naczyniowego, szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2, urządzenie do niezależnej wentylacji płuc czy wysokowydajne, grzewcze powietrzne kolektory słoneczne. Były to projekty z obszaru medycyny, chemii, elektroniki czy biotechnologii. Ich różnorodność pokazuje, że innowacyjne podejście jest pożądane niemal w każdej dziedzinie życia” – mówi Izabela Banaś, zastępca dyrektora w Departamencie Analiz i Strategii PARP.
Polski Produkt Przyszłości od ponad dwudziestu lat promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów tworzonych w naszym kraju. Przyczynia się też do zmiany postaw i zwiększania świadomości w zakresie potrzeby wdrażania innowacji oraz korzyści wynikających ze współpracy sektora B+R i biznesu.
Do zdobycia nawet 100 tys. zł
„W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę. Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych do  zgłaszanego produktu” – podkreśla Izabela Banaś, zastępca dyrektora w Departamencie Analiz i Strategii PARP.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które osiągnęły poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL (Technology Readiness Level), tzn. prace nad produktem doprowadzone zostały do etapu prac wdrożeniowych, ale produkt nie został jeszcze wdrożony oraz produkty, które zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.
Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:
1. Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy.
2. Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki.
3. Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.
Przewidziane są również nagrody specjalne w kategoriach:
– produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
– produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
– produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.
Laureaci konkursu otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości.
Zwycięzcy uhonorowani zostaną symboliczną statuetką i dyplomem oraz nagrodą finansową w wysokości 100 tys. zł., wyróżnieni otrzymają nagrodę w wysokości 25 tys. zł.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.parp.gov.pl/konkursppp
Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB).

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, parp.gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}