AKTUALNOŚCI

Komunikat ARiMR o kredytach preferencyjnych na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) poinformowała o zwiększeniu współpracującym bankom udostępnionego limitu środków na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału. Wspomniane kredyty preferencyjne mogą być przeznaczone na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).
Łączna pula środków na dopłaty do w/w kredytów wyniesie 16 mln zł.
O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym i Banku Spółdzielczym w Brodnicy.
Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne na stronie ARiMR w zakładce „Pomoc krajowa”.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}