AKTUALNOŚCI

Wkrótce nabór wniosków w ramach projektu PFRON „Dostępny samorząd – granty”

Obraz Andrzej Rembowski z Pixabay
„Dostępny samorząd – granty” to nowy projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest poprawa dostępności usług świadczonych przez samorządowe jednostki i urzędy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorządy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych.
Urzędy, placówki związane z edukacją, ochroną zdrowia, rehabilitacją czy sprawami obywatelskimi mogą dofinansować z pieniędzy PFRON likwidację barier architektonicznych, technicznych czy komunikacyjnych, aby spełnić warunek dostępności dla wszystkich.
„Wspieranie dostępności przestrzeni publicznej to jeden z kluczowych obszarów działalności PFRON. Z myślą o osobach z różnymi potrzebami uruchamiamy kolejny projekt, który pozwoli sprawić, że polskie miasta, a w nich obiekty użyteczności publicznej, staną się jeszcze bardziej przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Dzięki tej inicjatywie PFRON pomoże samorządowym jednostkom spełnić wymogi dostępności określone w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – podkreśla prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.
Projekt zakłada zapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych budynków publicznych czy instalację w nich urządzeń technicznych i rozwiązań architektonicznych.
W ramach projektu można sfinansować także działania, które zapewnią informację na temat rozkładu pomieszczeń, zapewnią możliwość szybszej ewakuacji, pozwolą na lepszą obsługę osób niewidomych czy niesłyszących.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać w imieniu konkretnych placówek jednostki samorządu terytorialnego.
Jeden wniosek może objąć działania związane z poprawą dostępności usług nawet w kilku jednostkach organizacyjnych.
Maksymalna wysokość grantu może wynieść aż 250.000 złotych.
Wnioski mogą zawierać wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne, w tym wydatki w ramach cross‐financing i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych.
Konkurs przebiega w określonych czasowo rundach. Konkretne terminy, wraz ze szczegółami dotyczącymi realizacji projektu będą dostępne są TUTAJ.
W każdym wojewódzkim Oddziale PFRON działają Punkty Kontaktowe, w których można uzyskać informacje o projekcie.

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pfron.org.pl.

 

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}