EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce – wzmocnienie roli młodzieży

Obraz StockSnap z Pixabay
GRANTY NA PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MŁODE OSOBY
Celem naboru wniosków jest zaangażowanie młodych osób (do 30 roku życia) w prowadzenie projektów na rzecz praw człowieka, włączania grup zmarginalizowanych, przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz promowania praworządności.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 20.000 USD.
Wkład własny: nie jest wymagany, ale preferowane są projekty z wkładem własnym.
Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy, od 1.03.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Instytucje kulturalne i edukacyjne.
3. Media.
Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.
Amerykańskie organizacje pozarządowe również mogą ubiegać się o granty, powinny jednak wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem na terenie Polski.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Projekty na rzecz praw człowieka, włączania zmarginalizowanych grup, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i/lub promowania praworządności, opracowanych i realizowanych przez młode osoby (do 30 roku życia).
2. Szkolenia dla młodych osób (do 30 roku życia) z umiejętności niezbędnych do realizacji projektów obywatelskich (w tym takich jak wytrwałość i odporność psychiczna).
Uwaga: Propozycje szkoleń muszą zawierać komponent realizacji przez młodzież projektów na rzecz praw człowieka, włączania zmarginalizowanych grup, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i/lub promowania praworządności.
3. Szkolenia dla edukatorów, w tym nauczycieli i wykładowców akademickich, z zakresu kształtowania u młodych osób (do 30 roku życia) umiejętności niezbędnych do realizacji projektów obywatelskich (w tym takich jak wytrwałość i odporność psychiczna).
Uwaga: Propozycje szkoleń muszą zawierać komponent realizacji przez młodzież projektów na rzecz praw człowieka, włączania zmarginalizowanych grup, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i/lub promowania praworządności.
Preferowane są projekty o charakterze innowacyjnym, które:
– przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami;
– tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami środowiskowymi;
– włączają różnorodne grupy odbiorców i beneficjentów i/lub przynoszą im korzyść; mowa o takich grupach, jak osoby niepełnosprawne, imigranci, mniejszości etniczne i mieszkańcy obszarów wiejskich.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ambasada i Konsulat Stanów Zjednoczonych w Polsce.
Wnioski projektowe muszą być sporządzone w języku angielskim.
Organizacje ubiegające się o grant muszą uzyskać numer DUNS i dokonać rejestracji w systemie SAM.gov (rejestracja zachowuje ważność przez rok).
Budżet musi być skalkulowany w dolarach amerykańskich i zapisany w przeznaczonym na to szablonie we wniosku.
Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.
Termin składania wniosków:
6 grudnia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Informacja o naborze wniosków
Kontakt:  
grantspoland@state.gov

Ważne GRANTY NA PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MŁODE OSOBY
Wysokość wsparcia maks. 20.000 USD.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}