ENERGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Europejski Instrument Miejski (European City Facility – EUCF)

4.140.000 euro.
WSPARCIE JST W REALIZACJI NOWYCH CELÓW ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNYCH
Inicjatywa umożliwia uzyskanie grantu na opracowanie koncepcji inwestycyjnych przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
POMOC EKSPERCKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 4.140.000 euro.
Wysokość wsparcia: 100%, 60.000 euro.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Samorządy lokalne lub ich ugrupowania.
Wnioskodawcy muszą posiadać formalnie zatwierdzony plan działań na rzecz klimatu lub energii (SEAP lub SECAP).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Opracowanie koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii:
– przygotowanie studiów wykonalności,
– analizy rynkowe,
– analizy interesariuszy,
– analizy prawne, ekonomiczne i finansowe,
– analizy ryzyka,
– działania koordynacyjne i organizacyjne.
Opis:  
Inicjatywa EUCF jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.
Partnerem inicjatywy EUCF w Polsce jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC).
Instrument EUCF jest przeznaczony dla samorządów lokalnych oraz ich ugrupowań z 27 krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz EEA-EFTA (Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
Cel: wsparcie samorządów w przygotowaniu i realizacji ambitnych projektów wpisujących się w nowe cele energetyczno-klimatyczne.
W ramach EUCF można ubiegać się o:
1. Wsparcie finansowe.
2. Pomoc ekspercką podczas prac nad wybraną koncepcją, obejmujących takie działania jak:
– przygotowanie studiów wykonalności,
– analizy rynkowe,
– analizy interesariuszy,
– analizy prawne, ekonomiczne i finansowe,
– analizy ryzyka, działania koordynacyjne i organizacyjne.
Proces składania wniosków składa się z dwóch etapów: weryfikacji kwalifikowalności oraz złożenia pełnego formularza aplikacyjnego.
Wniosek o grant wypełnia się w jęz. angielskim.
Termin składania wniosków:
17 grudnia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Podstrona internetowa inicjatywy EUCF na stronie Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC)
Strona internetowa inicjatywy EUCF w jęz. angielskim
Kontakt:  
email:

Ważne WSPARCIE JST W REALIZACJI NOWYCH CELÓW ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNYCH
Wysokość wsparcia 100%, 60.000 euro.
Budżet programu 4.140.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}