-3,8 C
Warszawa
środa, 6 grudnia, 2023

Granty Fundacji Wolności Gospodarczej

Organizatorzy konkursu poszukują organizacji, które:
1. Podzielają misję i wartości reprezentowane przez Fundację Wolności Gospodarczej.
2. Posiadają udokumentowane osiągnięcia w zakresie promocji wolności gospodarczej i myśli liberalnej.
3. Realizują projekty, które mają szansę zmienić rzeczywistość w kierunku liberalnym.
4. Korzystają również z innych źródeł finansowania i angażują się w fundraising ze źródeł prywatnych, tak aby wsparcie z Fundacji Wolności Gospodarczej nie finansowało całego budżetu projektu.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
1.100.000 zł.
Wysokość wsparcia:
5.000 – 50.000 zł.
Kwota grantu nie powinna przekraczać połowy budżetu organizacji w 2022 r.
Wkład własny:
Preferowane są projekty, które są finansowane w co najmniej 40% z innych źródeł.
Czas trwania projektu:
1.01-31.12.2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Fundacje i stowarzyszenia działające na terytorium Polski.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się współpracę z podmiotami działającymi w ramach innych form prawnych.
Organizatorzy konkursu poszukują organizacji, które:
1. Podzielają misję i wartości reprezentowane przez Fundację Wolności Gospodarczej.
2. Posiadają udokumentowane osiągnięcia w zakresie promocji wolności gospodarczej i myśli liberalnej.
3. Realizują projekty, które mają szansę zmienić rzeczywistość w kierunku liberalnym.
4. Korzystają również z innych źródeł finansowania i angażują się w fundraising ze źródeł prywatnych, tak aby wsparcie z Fundacji Wolności Gospodarczej nie finansowało całego budżetu projektu.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Inicjatywy można zgłaszać w ramach jednego z następujących obszarów tematycznych:
1. Wolność gospodarcza w praktyce – wprowadzanie wolnościowych zmian w przepisach prawa w nowej rzeczywistości politycznej.
2. Cyfryzacja dla wolności – wykorzystanie technologii cyfrowych i AI w promocji i wzmacnianiu wolności gospodarczej i praworządności.
3. Zielony liberalizm – połączenie wolności gospodarczej, liberalnych wartości i działań na rzecz lepszej ochrony środowiska naturalnego.
4. Pop liberalizm – wykorzystanie elementów (pop) kultury do promocji i wzmacniania wolności i liberalnych wartości.
5. Działania wpisujące się w tematykę flagowych projektów FWG – KursNaEuro.pl i TerazPraca.org.pl.
Poza powyższymi priorytetami wyznaczonymi na 2024 rok, Fundacja przyjmuje również propozycje ciekawych inicjatyw w innych obszarach.
Chodzi o inicjatywy, które będą wpisywać się w misję i cele fundacji, a więc promocję wolności gospodarczej, myśli liberalnej lub propagować praworządność, czy nowoczesną edukację.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Fundacja Wolności Gospodarczej.
Cel: realizacja misji i celów statutowych Fundacji.
Cele Fundacji:
1. Działalność na rzecz rozwoju wolności gospodarczej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej.
2. Prowadzenie i wspieranie działalności społecznej, edukacyjnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju instytucji demokratycznych w Rzeczypospolitej Polskiej, państwa prawa oraz ochrony praw i wolności człowieka, o których mowa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
3. Działalność na rzecz rozwoju świadomości społeczeństwa dotyczącej miejsca i roli Polski w Unii Europejskiej.
Jedna organizacja może złożyć maksymalnie dwa wnioski.
Termin składania wniosków: 
4 grudnia 2023
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie Fundacji Wolności Gospodarczej
Kontakt

Temat: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wysokość wsparcia: 5.000 – 50.000 zł. Kwota grantu nie powinna przekraczać połowy budżetu organizacji w 2022 r.
Budżet naboru wniosków: 1.100.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,622PolubieńLubię
701ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze