FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Granty Fundacji Wolności Gospodarczej

1.000.000 zł.
PROJEKTY REALIZOWANE NA RZECZ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ
Organizatorzy konkursu wspierają projekty realizowane na rzecz wolności gospodarczej, które zmieniają rzeczywistość w kierunku liberalnym.
Inicjatywy można zgłaszać w ramach jednego z pięciu obszarów tematycznych:
1. Wolność gospodarcza.
2. Edukacja dla przyszłości.
3. Polska w Unii Europejskiej.
4. Demokratyczne państwo prawa.
5. Wolny rynek a ekologia.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 5.000 – 50.000 zł.
Kwota grantu nie powinna przekraczać połowy budżetu organizacji w 2020 r.
Wkład własny: Preferowane są projekty, które są finansowane z innych źródeł w co najmniej 50%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Fundacje i stowarzyszenia działające na terytorium Polski.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się współpracę z podmiotami działającymi w ramach innych form prawnych.
Organizatorzy konkursu poszukują organizacji, które:
1. Podzielają misję i wartości reprezentowane przez Fundację Wolności Gospodarczej.
2. Posiadają udokumentowane osiągnięcia w zakresie promocji wolności gospodarczej, myśli liberalnej, praworządności lub w działalności edukacyjnej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty realizowane na rzecz wolności gospodarczej, które zmieniają rzeczywistość w kierunku liberalnym.
Inicjatywy można zgłaszać w ramach jednego z pięciu obszarów tematycznych:
1. Wolność gospodarcza.
2. Edukacja dla przyszłości.
3. Polska w Unii Europejskiej.
4. Demokratyczne państwo prawa.
5. Wolny rynek a ekologia.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wolności Gospodarczej.
Jedna organizacja może złożyć maksymalnie dwa wnioski.
Termin składania wniosków:
5 grudnia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
email:

Ważne PROJEKTY REALIZOWANE NA RZECZ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wysokość wsparcia 5.000 – 50.000 zł. Kwota grantu nie powinna przekraczać połowy budżetu organizacji w 2020 r.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}