IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Haki na cyberataki

Źródło: Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego, fundacja.santander.pl.
1.200.000 zł.
BEZPIECZEŃSTWO FINANSÓW OSOBISTYCH
Konkurs umożliwia sfinansowanie projektów z zakresu edukacji finansowej konsumentów dotyczących:
1. Ochrony przed przestępstwami typu wyłudzenia i fraudy, w tym takich zagadnień jak: socjotechnika, manipulacja, phishing, vishing, fałszywe inwestycje jako typy ataków, postępowanie w przypadku bycia ofiarą przestępstwa finansowego.
2. Bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.
3. Bezpiecznego zarządzania swoimi finansami w sieci, również w zakresie mediów społecznościowych i komunikatorów.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.200.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 100%.
Kategoria I (maks. 6 dofinansowanych projektów): do 100.000 zł.
Kategoria II (maks. 12 dofinansowanych projektów): do 50.000 zł.
Wkład własny: 0% (możliwe wniesienie wkładu własnego).
Czas trwania projektu: maks. 6 miesięcy, do 1 grudnia 2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje społecznym o charakterze non profit posiadające zdolność prawną takie jak: fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą swoją działalność min. 2 lata i posiadają doświadczenie w zakresie działań edukacyjnych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty z zakresu edukacji finansowej konsumentów dotyczących:
1. Ochrony przed przestępstwami typu wyłudzenia i fraudy, w tym takich zagadnień jak: socjotechnika, manipulacja, phishing, vishing, fałszywe inwestycje jako typy ataków, postępowanie w przypadku bycia ofiarą przestępstwa finansowego.
2. Bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.
3. Bezpiecznego zarządzania swoimi finansami w sieci, również w zakresie mediów społecznościowych i komunikatorów.
Projekty mogą być realizowane w ramach jednej z dwóch następujących kategorii:
Kategoria I– projekty, w ramach których jest realizowana kampania informacyjna o zasięgu ogólnopolskim.
Kategoria II – projekty z kampanią informacyjną o zasięgu lokalnym/regionalnym.
W przypadku działań o charakterze mieszanym (kampania ogólnopolska oraz kampania lokalna/regionalna) o kategorii wniosku decydować będzie liczba oraz skala planowanych działań.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Cel: zwiększenie wiedzy na temat bezpieczeństwa finansów osobistych, w tym bezpiecznego bankowania, a także świadomości możliwych zagrożeń i znajomości zasad, które pozwolą się przed nimi chronić.
Każdy projekt musi obejmować kampanię edukacyjną w:
a) mediach ogólnopolskich (prasa, radio, telewizja, internet) oraz w mediach społecznościowych (np. facebook, Youtube)
albo
b) mediach o zasięgu regionalnym (prasa lokalna, radio lokalne, telewizja lokalna, internet) oraz w mediach społecznościowych (np. facebook, Youtube).
Dofinansowanie otrzymuje 18 projektów.
Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.
Termin składania wniosków:
16 grudnia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
https://fundacja.santander.pl/kontakt

Ważne BEZPIECZEŃSTWO FINANSÓW OSOBISTYCH
Wysokość wsparcia do 100%. Kategoria I (maks. 6 dofinansowanych projektów): do 100.000 zł. Kategoria II (maks. 12 dofinansowanych projektów): do 50.000 zł. 0% (możliwe wniesienie wkładu własnego).
Budżet programu 1.200.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}