NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, ZDROWIE

Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom

100%, 20.000 zł.
POPRAWA JAKOŚCI I KOMFORTU ŻYCIA W OBSZARZE ZDROWIA KOBIET
Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie organizacji, które realizują bądź planują realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet. Wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), których celem jest poprawa życia, bądź zdrowia pacjentów i ich opiekunów w dowolnym obszarze terapeutycznym.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 40.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, 20.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 01.01 – 31.12.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Polskie organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), których celem jest poprawa życia, bądź zdrowia pacjentów i ich opiekunów w dowolnym obszarze terapeutycznym.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty, które odpowiadają na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet przyczyniające się do budowania świadomości pacjentek nt. profilaktyki, standardów w leczeniu oraz wspierają poprawę jakości życia w chorobie.
Zaplanowane działania nie mogą dotyczyć produktów leczniczych, w szczególności obejmować ich zakupu ani promocji.
Opis:  
Organizatorami konkursu są firma Gedeon Richter Sp. z o.o. oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
Cel: wyróżnienie i promowanie organizacji, które realizują bądź planują realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet.
Kryteria wyboru projektów:
1. Zasięg oddziaływania projektu.
2. Siła oddziaływania na potencjalnych beneficjentów.
3. Poziom innowacyjności rozwiązań.
4. Ogólny odbiór projektu.
Jedna organizacja może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 koncepcje możliwe do wdrożenia w 2022 roku.
Granty w ramach konkursu otrzymają 2 zwycięskie organizacje.
Termin składania wniosków:
15 grudnia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
https://www.gedeonrichter.pl/grant-na-zdrowie/#

Ważne POPRAWA JAKOŚCI I KOMFORTU ŻYCIA W OBSZARZE ZDROWIA KOBIET
Wysokość wsparcia 40.000 zł.
Budżet programu 100%, 20.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}