14,4 C
Warszawa
wtorek, 4 października, 2022

Zeroemisyjny system energetyczny Agroenergia – Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Program umożliwia uzyskanie pożyczki lub dotacji na:
1. Zakup i montaż biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego lub elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.
2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
POŻYCZKA
Finansowanie:
REFUNDACJA
Budżet programu:
74.500.000 zł, w tym:
– dotacje = 48.400.000 zł;
– pożyczki = 26.100.000 zł.
Wysokość wsparcia:
1. Pożyczka: maks. 100% kosztów kwalifikowanych.
2. Dotacja: maks. 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:
– 1.800.000 zł w przypadku instalacji o mocy 0 < x ≤ 150 [kW];
– 2.200.000 zł w przypadku instalacji o mocy 150 < x ≤ 300 [kW];
– 2.500.000 zł w przypadku instalacji o mocy300 < x ≤ 500 [kW].
Ponadto można otrzymać dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii.
Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.
Wkład własny:
1. Pożyczka: 0%.
2. Dotacja: min. 50%.
W przypadku towarzyszących magazynów energii: min. 80%.
Czas trwania projektu:
do 30.06.2027 (kwalifikowalność kosztów).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
2. Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych [główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z].
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Zakup i montaż:
– biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego;
– elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.
2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1.
Opis:
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Cel: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.
W przypadku wnioskowania o dofinansowanie w formie dotacji, złożenie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki nie jest obligatoryjne.
Oprocentowanie pożyczki:- na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,
– na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6).
Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.
Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.
Wnioski są oceniane na bieżąco.
Termin składania wniosków: 
do 20 grudnia 2022 lub wcześniejszego wyczerpania alokacji środków
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Informacja o programie
Kontakt:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
email:

Temat: WSPARCIE OZE W SEKTORZE ROLNICZYM
Wysokość wsparcia: 1. Pożyczka: maks. 100% kosztów kwalifikowanych. 2. Dotacja: maks. 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż: - 1.800.000 zł w przypadku instalacji o mocy 0 < x ≤ 150 [kW]; - 2.200.000 zł w przypadku instalacji o mocy 150 < x ≤ 300 [kW]; - 2.500.000 zł w przypadku instalacji o mocy300 < x ≤ 500 [kW]. Ponadto można otrzymać dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.
Budżet programu: 74.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • refundacja
Wnioskodawca:
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia:
  • pożyczka
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
621ObserwującychObserwuj

Najnowsze