AKTUALNOŚCI

Konkurs dla szpitali ponadregionalnych i instytutów badawczych

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów pilotażowych w zakresie przetestowania modeli telemedycznych opracowanych w ramach predefiniowanego projektu dotyczącego polityki w zakresie telemedycyny i e-zdrowia. W konkursie mogą brać udział szpitale ponadregionalne oraz instytuty badawcze w partnerstwie z podmiotami leczniczymi świadczącymi opiekę medyczną w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Przedmiotem naboru wniosków jest wybór Beneficjentów, którzy przetestują w warunkach rzeczywistych modele telemedyczne, a także przeprowadzą działania profilaktyczne w tym zakresie.
Projekty pilotażowe na przeprowadzenie pilotażu modelu rozwiązań telemedycznych będą realizowane w takich dziedzinach jak: kardiologia, geriatria, psychiatria, diabetologia, choroby przewlekłe oraz położnictwo. Ostatni z modeli zostanie wkrótce dołączony do konkursu.
Realizacja projektów pilotażowych przyczyni się do osiągnięcia rezultatu Programu Zdrowie, jakim jest zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu, w tym poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia.
Operator Programu zachęca do wdrażania projektów w partnerstwie z instytucjami funkcjonującymi w obszarze ochrony zdrowia z Państwa-Darczyńcy (Norwegii).
Budżet naboru wynosi 10 782 353 euro.
Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200.000 euro, a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 675.000 euro.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 13 lutego 2022 r.
Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu składania wniosków Ministerstwa Zdrowia.
Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć na stronie internetowej Operatora Programu Zdrowie.
Program Zdrowie jest wdrażany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. fundusze norweskie).

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, eog.gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}