AKTUALNOŚCI

2 miliardy złotych dla szpitali pediatrycznych

Ruszył konkurs na dofinansowanie infrastruktury szpitali pediatrycznych pełniących w systemie ochrony zdrowia funkcję strategiczną. Placówki mogą ubiegać się o środki na budowę, rozbudowę, modernizację oraz doposażenie. Konkurs jest finansowany ze środków Funduszu Medycznego. Nabór propozycji projektów strategicznych potrwa od 3 stycznia do 31 marca 2022 r.
„Czekamy na zgłoszenia od szpitali, które chcą zwiększyć dostępność do udzielanych świadczeń i zapewnić kompleksową opiekę małym pacjentom – począwszy od diagnostyki, przez leczenie, aż po rehabilitację. Pieniądze z Funduszu Medycznego mogą być przeznaczone na nowoczesne formy terapii, ale również na poprawę komfortu pobytu dziecka i opiekuna w szpitalu. Celem realizacji projektów powinno być skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę i szybsze rozpoczęcie leczenia najmłodszych pacjentów” – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać szpitale:
– onkologiczne, pediatryczne, pulmonologiczne i ogólnopolskie – podmioty z  najwyższych poziomów tzw. sieci szpitali;
– posiadające pozytywną i ważną opinię o celowości inwestycji wydaną przez ministra zdrowia lub wojewodę.
Łączna kwota dofinansowania w ramach SIS dla szpitali pediatrycznych wynosi 2 mld zł. Wartość projektu strategicznego zgłoszonego do konkursu nie może być niższa niż 50 mln zł. Szpitale mogą ubiegać się maksymalnie o 300 mln zł wsparcia w formie dotacji celowej.
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez dedykowaną stronę.
Propozycja projektu powinna zawierać m.in. opis inwestycji, kosztorys i harmonogram realizacji, a także opis spełnienia formalnych i merytorycznych kryteriów oceny określonych w dokumentacji konkursowej.
Przy ocenie propozycji pod uwagę będą brane m.in. rola danego podmiotu w systemie ochrony zdrowia mierzona m.in. liczba świadczeń udzielanych najmłodszym pacjentom, opieka  wysokospecjalistyczna dla dzieci, czy udziałem w kształceniu kadr medycznych, a także zapewnienie wysokiej jakości kompleksowych świadczeń zdrowotnych (m.in. poprzez zwiększenie dostępu do rehabilitacji).
W czasie naboru pracownicy Ministerstwa Zdrowia będą udzielali zainteresowanym szczegółowych informacji na temat konkursu za pośrednictwem adresu e-mail: fundusz.medyczny@mz.gov.pl oraz pod numerami telefonu: 882 359 163, 532 394 239, 539 141 337.
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia.
Kolejne konkursy w ramach SIS – dedykowane m.in. szpitalom onkologicznym – zostaną ogłoszone na początku 2022 r.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}