EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

English Teaching Activities

845.000 zł.
WSPARCIE NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA WSI
Program wspiera ciekawe projekty zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego przeznaczone dla dzieci i młodzieży, połączone z cyklem inspirujących szkoleń dla nauczycieli.
Realizacja projektu może odbywać się tylko i wyłącznie na wsi.
W bieżącej edycji programu priorytetowym zagadnieniem jest zagrożone środowisko naturalne i zgłębienie przez uczniów relacji zachodzących pomiędzy środowiskiem a człowiekiem.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
WSPARCIE SZKOLENIOWE
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 845.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 100%, maks. 17.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Publiczne przedszkola oraz szkoły podstawowe działające na wsi.
Jako szkoły i przedszkola publiczne traktowane są również te placówki niepubliczne, które funkcjonują na prawach szkół/przedszkoli publicznych, są prowadzone przez organizacje pozarządowe a uczniowie nie płacą w nich czesnego.
2. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) z terenów wiejskich.
Liderzy aplikujący w parze z nauczycielami, jak i liderzy aplikujący samodzielnie będą mogli ubiegać się o grant wyłącznie z ramienia stowarzyszenia/fundacji.
Program jest skierowany do:

1. Nauczycieli języka angielskiego z publicznych przedszkoli i szkół podstawowych mieszczących się na wsiach.
2. Lokalnych liderów wiejskich posiadających formalne kompetencje do nauczania języka angielskiego dzieci i młodzieży, którzy nie są zatrudnieni jako nauczyciele.
3. Lokalnych liderów wiejskich, nieposiadających formalnych kompetencji do nauczania języka angielskiego, którzy nie są zatrudnieni jako nauczyciele i podejmą współpracę z nauczycielem języka angielskiego zatrudnionym w wiejskiej szkole czy przedszkolu, a projekt zaplanują w pozaszkolnym środowisku lokalnym, np. świetlicy wiejskiej, bibliotece czy w siedzibie organizacji pozarządowej.
Placówki, dla których organem założycielskim/prowadzącym jest osoba fizyczna, spółka lub inny kapitał prywatny, nie mogą aplikować do programu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Ciekawe projekty zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego przeznaczone dla dzieci i młodzieży, połączone z cyklem inspirujących szkoleń dla nauczycieli.
Realizacja projektu może odbywać się tylko i wyłącznie na wsi.
Zajęcie powinny być prowadzone w atrakcyjnej dla uczestników formie, w oderwaniu od podręczników, zeszytów, testowania i oceniana.
W bieżącej edycji Programu priorytetowym zagadnieniem jest zagrożone środowisko naturalne i zgłębienie przez uczniów relacji zachodzących pomiędzy środowiskiem a człowiekiem.
Beneficjenci programu otrzymują:
1. Wsparcie szkoleniowe:
– szkolenia metodyczne dla nauczycieli angielskiego i liderów wiejskich posiadających kompetencje do nauczania angielskiego;
– szkolenia projektowe dla nauczycieli angielskiego i, w miarę potrzeb, dla lokalnych liderów.
2. Dofinansowanie projektu dla dzieci i/lub młodzieży.
3. Wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektu ze strony Ambasadorów English Teaching – doświadczonych nauczycieli języka angielskiego, którzy realizowali już projekty w ramach Programu ET, jak i uczestniczyli w szeregu szkoleń oferowanych przez ten Program.
Opis:  
Autorem i fundatorem programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Krajowym operatorem Programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
Cele:
1. Zintegrowane nauczanie treści ekologiczno-przyrodniczych oraz języka.
2. Doprowadzenie do współpracy nauczycieli języka angielskiego z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych i ścisłych ze szkół.
Dwuletnia ścieżka English Teaching Activities (ETAs) łączy w sobie udział w szkoleniach (metodycznych oraz projektowych) z realizacją projektu.
Termin składania wniosków:
20 grudnia 2021 – 31 stycznia 2022 (przesyłanie listów intencyjnych)
15 maja 2022 (składanie wniosków grantowych przez 100 wytypowanych autorów listów intencyjnych)
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
http://englishteaching.org.pl/kontakt

Ważne WSPARCIE NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA WSI
Wysokość wsparcia do 100%, maks. 17.000 zł.
Budżet programu 845.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • NGO
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}