NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, ZDROWIE

Pozytywnie Otwarci

dotacje na edukację dotyczącą AIDS
Program przewiduje dotacje dla projektów związanych z edukacją w obszarze profilaktyki HIV/AIDS. Wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz publiczne placówki ochrony zdrowia.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
 
Wysokość wsparcia:
do 20.000 zł.
Wkład własny: nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.
Czas trwania projektu:
do końca roku następującego po roku, w którym ogłoszono konkurs (01.01-31.12.2020).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Jednostki samorządu terytorialnego.
3. Publiczne placówki ochrony zdrowia.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Prowadzona w przestrzeni publicznej i/lub nowych mediach edukacja osób młodych w jednym z dwóch obszarów:
– profilaktyka zakażeń HIV;
– ograniczenie stygmatyzacji i mowy nienawiści skierowanej przeciwko osobom żyjącym z HIV.
2. Edukacja osób żyjących z HIV ze szczególnym uwzględnieniem jednego z dwóch kierunków:
– poprawa jakości życia związana ze zdrowiem zakażonych w związku z misją UN AIDS 90-90-90 + 90;
– przeciwdziałanie chorobom towarzyszącym, których wpływ na ogólny stan zdrowia pacjenta rośnie wraz z wydłużaniem się przewidywanej długości życia osób seropozytywnych.
3. Edukacja w obszarze przedekspozycyjnej profilaktyki zakażeń HIV.
4. Pogłębianie wiedzy Polaków o HIV i tym samym poszerzanie grupy testujących się w kierunku zakażenia tym wirusem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania wiedzy o zasadach funkcjonowania i lokalizacji Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych oraz Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych.
Opis:
 
Organizatorem programu jest firma Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Patronem merytorycznym jest Krajowe Centrum ds. AIDS.
Cel: promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w 2 obszarach:
– edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS,
– profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.
Jeden wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 3 projekty w ramach jednego naboru.
Termin składania wniosków:
28 czerwca 2019
Źródło / Więcej informacji:   
http://pozytywnieotwarci.pl
Kontakt:
 
http://pozytywnieotwarci.pl/kontakt.html

 


Ważne dotacje na edukację dotyczącą AIDS
Wysokość wsparcia do 20.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • ZOZ
  • NGO
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja