16,1 C
Warszawa
wtorek, 17 maja, 2022

Konkurs grantowy na rzecz Białorusi i Ukrainy

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia społeczeństwu białoruskiemu oraz ukraińskiemu w jego dążeniu do wolności i demokracji. Główne działania przewidziane w ramach projektów mają być realizowane na terenie Polski. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja części działań projektowych poza granicami Polski.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 7.200.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%;
małe granty (rekomendowane organizacjom, które dotychczas nie współpracowały z FSM): 50.000 – 250.000 zł,
duże granty (rekomendowane organizacjom, które mają już doświadczenie we współpracy z FSM lub doświadczenie w realizacji wysokobudżetowych projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego): maks. 1.500.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 1.01 – 30.11.2022 (możliwa refundacja kosztów).
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Koła gospodyń wiejskich.
6. Kluby sportowe oraz spółki akcyjne i spółki z o.o. non-profit działające na podstawie przepisów ustawy i sporcie.
Wnioskodawca musi udokumentować zrealizowanie i rozliczenie w latach 2016-2021 co najmniej dwóch projektów finansowanych ze środków publicznych lub środków zagranicznych donatorów na łączną kwotę przekraczającą 200 000 zł lub mieć doświadczenie realizacji co najmniej jednego projektu we współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dotyczące trzech, następujących  priorytetów:
I. Wsparcie dla osób represjonowanych, które ze względu na sytuację w Białorusi lub Ukrainie potrzebują doraźnej pomocy.
Działania realizowane w ramach tego priorytetu obejmują m.in.:
– prowadzenie centrum informacyjnego dla osób przybywających do Polski,
– doradztwo prawne,
– doradztwo w zakresie zatrudnienia/poszukiwania pracy,
– doradztwo w zakresie możliwości edukacyjnych w Polsce,
– pomoc osobom represjonowanym m.in. poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego, opieki medycznej (w tym opieki psychiatrycznej), wsparcia finansowego/rzeczowego (w tym zakup leków, środków medycznych i in., przepisanych w ramach świadczonej pomocy medycznej i psychiatrycznej) i pomocy w zorganizowaniu życia w Polsce (w tym wsparcie w zapewnieniu zakwaterowania), projekty wsparcia indywidualnego.
II. Wsparcie dla think tanków i organizacji medialnych, dostarczających niezależnych ocen na temat sytuacji w Białorusi lub Ukrainie oraz włączających się w działania rzecznicze na forum międzynarodowym.
Działania realizowane w ramach tego priorytetu obejmują m.in.:
– kampanie informacyjne (w tym badania, analizy i in.) na temat sytuacji w Białorusi lub Ukrainie, skierowane do odbiorców w Polsce, UE, w Białorusi lub Ukrainie,
– wsparcie dla redakcji informujących o wydarzeniach w Białorusi lub Ukrainie,
– wsparcie dla białoruskich lub ukraińskich mediów przenoszących się lub planujących przeniesienie swojej siedziby do Polski,
– działania rzecznicze na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym wsparcie dla działań rzeczniczych organizowanych w koalicji z organizacjami zagranicznymi,
– przygotowywanie raportów na temat łamania praw człowieka w Białorusi lub Ukrainie (np. dla ONZ),
– udział w spotkaniach międzynarodowych, na których omawiane bądź prezentowane są sprawy dotyczące Białorusi lub Ukrainy,
– litygacja strategiczna.
III. Wsparcie działań na rzecz białoruskiej lub ukraińskiej diaspory w Polsce.
Działania realizowane w ramach tego priorytetu obejmują m.in.:
– wsparcie działań wspomagających rozwój i integrację białoruskiej lub ukraińskiej diaspory, wzmacniających poczucie jedności (wystawy, projekcje filmów i in.),
– adaptację kulturową oraz poprawę jakości życia w lokalnej społeczności, w tym wsparcie działalności centrów adaptacyjno-integracyjnych.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM).
Konkurs stanowi kontynuację wsparcia udzielanego w 2020 r. w ramach pakietu pomocowego „Solidarni z Białorusią” i jest częścią wsparcia udzielanego przez Polskę Ukrainie w obliczu agresji rosyjskiej.
Konkurs jest organizowany w ramach programu Wsparcie Demokracji 2022, finansowanego ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Cel: udzielenie wsparcia społeczeństwu białoruskiemu oraz ukraińskiemu w jego dążeniu do wolności i demokracji.
Główne działania przewidziane w ramach projektów mają być realizowane na terenie Polski.
W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja części działań projektowych poza granicami Polski.
Jeden wnioskodawca może złożyć maks. jeden wniosek samodzielnie oraz jedną ofertę wspólną z inną organizacją/innymi organizacjami.
Dopuszczane jest składanie ofert w partnerstwie także z organizacjami zagranicznymi.
Termin składania wniosków:
13 marca 2022
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
email:

Temat GRANTY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTW BIAŁORUSI ORAZ UKRAINY
Wysokość wsparcia 100%; - małe granty (rekomendowane organizacjom, które dotychczas nie współpracowały z FSM): 50.000 – 250.000 zł, - duże granty (rekomendowane organizacjom, które mają już doświadczenie we współpracy z FSM lub doświadczenie w realizacji wysokobudżetowych projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego): maks. 1.500.000 zł.
Budżet programu 7.200.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

30,489FanówLubię
576ObserwującychObserwuj

Najnowsze