20 C
Warszawa
czwartek, 30 maja, 2024

InwestorJa

Celem konkursu jest wsparcie projektów edukacyjnych związanych z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, kompetencji liderskich, motywacji, poszukiwania i rozwijania talentów, skierowanych do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
550.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%, maks. 25.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
min. 90 dni – maks. 184 dni, od 1.07 do 31.12.2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Państwowe i samorządowe instytucje kultury, w szczególności biblioteki.
4. Publiczne szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne.
5. Jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty edukacyjne związane z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, kompetencji liderskich, motywacji, poszukiwania i rozwijania talentów, skierowane do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
Realizacja projektów może odbywać się stacjonarnie lub hybrydowo – przy założeniu, że minimum 70% działań skierowanych do uczestników projektu odbywa się stacjonarnie, a maksymalnie 30% online. 
Opis: 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Empiria i Wiedza.
Cel: realizacja programów edukacyjnych związanych z kształtowaniem i
rozwijaniem kompetencji 4K – komunikacja, krytyczne myślenie, kooperacja, kreatywność, skierowanych do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. 
Koszty kwalifikowalne:
– organizacja, przygotowanie i realizacja warsztatów, szkoleń, spotkań edukacyjnych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych;
– zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z prowadzonym Projektem;
– wynagrodzenie specjalistów prowadzących warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne;
– porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
– zakup wyposażenia nieprzekraczający kwoty 3000 zł brutto;
– zakup artykułów spożywczych nieprzekraczających kwoty 500 zł brutto;
– koszt usługi księgowej nieprzekraczający kwoty 1000 zł brutto;
– koszt wynagrodzenia koordynatora projektu nieprzekraczający kwoty 2000 zł brutto;.
Dofinansowanie nie może być przeznaczone na:
– bieżącą działalność Grantobiorcy (np. opłaty za media);
– organizację konkursów, festiwali, koncertów;
– wycieczki, nagrody;
– wyjazdy, turnusy, kolonie itp.
Jeden Wnioskodawca może zgłosić jeden wniosek w ramach konkursu.
Termin składania wniosków:
31 marca 2023
Źródło / Więcej informacji:  
Informacja o naborze wniosków
Kontakt 

Temat: PROJEKTY EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 25.000 zł.
Budżet programu: 550.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Instytucja państwowa
  • Gmina
  • NGO
  • Szkoła
  • Dom kultury
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze