12,8 C
Warszawa
wtorek, 17 maja, 2022

Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”

Celem programu jest poprawa stanu technicznego wybudowanych, ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Obiekty sportowe finansowane ze środków programu muszą mieć charakter ogólnodostępny.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
30.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
33–80%, min. 50.000 zł – maks. 1.000.000 zł.
Wkład własny:
20 – 66%.
Czas trwania projektu:
Dofinansowane mogą być tylko wydatki poniesione nie wcześniej niż 1.01.2022. Projekt musi być zakończony do 31.12.2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej.
2. Stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2018 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
3. Spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Zadania inwestycyjne dotyczące remontu, przebudowy lub rozbudowy istniejącego obiektu sportowego, w tym w szczególności:
– naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych,
– modernizacja oświetlenia,
– modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami,
– modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego (w przypadku braku przy istniejących kompleksach sportowych istotnego elementu funkcjonalnego, jakim jest zaplecze sanitarno-szatniowe lub gdy istniejące zaplecze nie spełnia określonych wymagań bądź gdy nadaje się jedynie do rozbiórki, możliwa jest również budowa zaplecza).
Obiekty sportowe finansowane ze środków programu muszą mieć charakter ogólnodostępny.
Opis:
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Cel: poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
W przypadku zwiększenia środków na realizację programu, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania przez większą liczbę wnioskodawców, bez konieczności publikowania nowego ogłoszenia o programie.
Przykładowe wydatki kwalifikowane:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie robót rozbiórkowych.
3. Wykonanie robót ziemnych oraz podbudów pod nawierzchnie.
4. Wykonanie nawierzchni (trawa syntetyczna, nawierzchnia poliuretanowa).
5. Wykonanie ogrodzenia boisk oraz całego kompleksu.
6. Zakup i montaż piłkochwytów za bramkami boiska do piłki nożnej.
7. Zakup i montaż sprzętu sportowego, trwale mocowanego do podłoża.
8. Wykonanie oświetlenia kompleksu boisk.
9. Remont lub budowa zaplecza sanitarno-szatniowego.
10. Wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej.
11. Koszty nadzoru inwestorskiego.
Wydatki niekwalifikowane:
1. Infrastruktura komunalna (np. przyłącza techniczne niedotyczące obiektu) oraz infrastruktura towarzysząca, nieobjęta zakresem rzeczowym budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” (np.: ławki, trybuny, inne boiska i urządzenia sportowe – bieżnie, skocznie itd.).
2. Zagospodarowanie terenu niezwiązane bezpośrednio z obiektem sportowym.
3. Wyposażenie ruchome budynku zaplecza np. biurko, szafki nie montowane na stałe do podłoża, krzesła i fotele.
4. Wyposażenie sportowe ruchome.
5. Wykonanie parkingów.
6. Niekwalifikowane są również wydatki dotyczące:
– kosztów kredytów inwestycyjnych, obsługi rachunków,
– kosztów serwisu obiektu,
– ewentualne koszty zaplanowanej rezerwy,
– koszty ustanowienia inwestora zastępczego,
– koszty promocji (z wyłączeniem kosztu wykonania tablicy informacyjnej).
Termin składania wniosków: 
9-31 maja 2022
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
https://www.gov.pl/web/sport/dane-kontaktowe

Temat: POPRAWA STANU TECHNICZNEGO ORLIKÓW
Wysokość wsparcia: 33–80%, min. 50.000 zł – maks. 1.000.000 zł.
Budżet programu: 30.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • NGO
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

30,489FanówLubię
576ObserwującychObserwuj

Najnowsze