12,8 C
Warszawa
wtorek, 17 maja, 2022

Wspieramy Ukrainę – projekty długofalowe

Program wspiera projekty o charakterze stabilizującym, służące budowie mechanizmów niwelujących problemy i skutki wynikające z wojny w Ukrainie. Projekty realizowane w ramach programu są skierowane do ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźczyń i uchodźców wojennych trafiających do Polski.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
1.530.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%, maks. 50.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
1.08.2022 – 31.07.2023 .
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe – fundacje oraz stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe).
2. Instytucje kościelne jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
O dotacje nie mogą ubiegać się uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS) a także koła gospodyń wiejskich niewpisane do KRS.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty o charakterze stabilizującym, służące budowie mechanizmów niwelujących problemy i skutki wynikające z wojny w Ukrainie i realizowane w następujących obszarach:
1. Działania realizowane w Ukrainie w partnerstwach polsko-ukraińskich, np.:
– działania edukacyjne, opiekuńcze, wspierające funkcjonowanie dzieci i młodzieży;
– wsparcie osób wewnętrznie przesiedlonych;
– tworzenie i/ lub wspieranie funkcjonowania  mechanizmów wsparcia, koordynacja działań wspierających, tworzenie struktur pomocowych i inne działania partnerskie odpowiadające na potrzeby mieszkańców np. wdrażanie rozwiązań wspierających osoby, które ucierpiały w wyniku wojny.
2. Integracja i adaptacja uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce, np.:
– zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży w postaci organizacji klubów dziecięcych/młodzieżowych, punktów opieki, itp.;
– zajęcia integracyjne i adaptacyjne, w tym np. zajęcia z języka polskiego, działania wpływające na integrację ze społecznością lokalną oraz społecznością uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy;
– działania wspierające samoorganizację, samopomoc, samodzielność oraz wspierające kondycję psychiczną i społeczną uchodźców w Polsce;
– działania wspierające zatrudnienie i funkcjonowanie na polskim rynku pracy np. poprzez łączenie pracodawców z potencjalnymi pracownikami, doradztwo zawodowe, itp.;
– wsparcie specjalistyczne ułatwiające funkcjonowanie w Polsce (m.in. poradnictwo i doradztwo prawne, obywatelskie, z zakresu usług publicznych);
– wdrożenie sprawdzonych rozwiązań wspierających osoby, które ucierpiały w wyniku wojny np. mechanizmy pracy z osobami doświadczającymi przemocy itp.;
3. Wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz ich edukacji w czasie pobytu Polsce.
Preferowane są następujące działania:
– budowanie atmosfery sprzyjającej edukacji i integracji np. poprzez zapewnienie wsparcia asystenta kulturowego, nauczyciela wspierającego lub ukraińskiego nauczyciela;
– organizacja zajęć dodatkowych w tym integrujących społeczność lokalną, zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka polskiego, itp.;
– zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą;
– wsparcie dydaktyczne kadry pedagogicznej i edukatorów, rozszerzające kompetencje potrzebne do pracy w środowisku wielokulturowym (np. organizacja praktycznych kursów, szkoleń, wydanie publikacji, opracowanie materiałów metodycznych itp.).
4. Przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce:
– kampanie społeczne, działania informacyjne skierowane do konkretnej grupy odbiorców, realizowane przede wszystkim na poziomie  lokalnym;
– działania zapobiegawcze i naprawcze w społecznościach lokalnych (np. w sytuacjach przejawów dyskryminacji i nienawiści lub zagrożenia dyskryminacją).
5. Przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.
Opis:
Organizatorem konkursu jest Fundacja dla Demokracji (FED).
Grupa docelowa: ludność cywilna w Ukrainie, a także uchodźczynie i uchodźcy wojenni trafiający do Polski.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach konkursu.
Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej dotacji.
Termin składania wniosków: 
10 czerwca 2022
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
Fundacja dla Demokracji
dni robocze w godz. 10:00 – 15:00
Sylwia Gajownik, T: 48 535 854 424
Agnieszka Świeczka, T: +48 605 787 757
email:

Temat: WSPARCIE DLA UKRAINY ORAZ UCHODŹCÓW UKRAINŚKICH
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 50.000 zł.
Budżet programu: 1.530.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Koło gospodyń wiejskich
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

Pozostańmy w kontakcie

29,183FanówLubię
568ObserwującychObserwuj

Najnowsze