16,1 C
Warszawa
wtorek, 17 maja, 2022

Przez Sport do Wojska

Program wspiera zadania adresowane do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, pracowników wojska, młodzieży klas mundurowych, osób zrzeszonych w proobronnych organizacjach pozarządowych oraz społeczeństwa.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
3.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
90%.
Wkład własny:
10%.
Czas trwania projektu:
15 lipca – 31 października 2022.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1. Stowarzyszenia, fundacje.
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Organizacja zajęć o charakterze sportowo-obronnym podnoszącym sprawność fizyczną żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, młodzieży klas mundurowych oraz członków proobronnych organizacji pozarządowych, jak również społeczności lokalnej (w tym: kursy sprawnościowe, szkolenia, zajęcia sportowe o charakterze sportowo-obronnym, zawody, mistrzostwa).
2. Realizacja programów i przedsięwzięć promujących uprawianie różnych form aktywności fizycznej ze szczególnym ukierunkowaniem na sporty strzeleckie oraz inne zajęcia sportowe o charakterze sportowo-obronnym podnoszącym poziom wyszkolenia (np. biegi przełajowe, biegi przeszkodowe, biegi na orientację, strzelectwo, sporty walki).
3. Organizacja obozów sportowo-obronnych dla młodzieży z klas mundurowych oraz członków proobronnych organizacji pozarządowych.
4. Organizacja szkoleń, warsztatów m.in. w zakresie podstawowych umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią palną.
5. Organizacja obozów sportowo-obronnych, których celem jest utrzymanie wysokiego poziomu sprawności fizycznej u żołnierzy rezerwy.
Opis:
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Obrony Narodowej.
Cele:
1. Podniesienie sprawności fizycznej i poziomu wyszkolenia sportowo-obronnego u żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, pracowników wojska, młodzieży klas mundurowych oraz osób zrzeszonych w proobronnych organizacjach pozarządowych.
2. Zwiększenie przez społeczeństwo aktywności fizycznej i poziomu wyszkolenia sportowo-obronnego przydatnego w procesie rekrutacji do służby wojskowej.
3. Popularyzowanie kultury fizycznej i sportów obronnych w środowisku wojskowym oraz wśród społeczeństwa, w tym w szczególności młodzieży.
4. Zdobywanie sprawności motorycznej, poprawienie wydolności organizmu oraz wytworzenie właściwego zespołu postaw i motywacji.
5. Kształtowanie wysokiego poziomu sprawności psychofizycznej metodami i środkami wychowania fizycznego oraz przygotowanie na trudy związane ze służbą wojskową  i walką w zmiennych warunkach w działaniach indywidualnych i zespołowych.
Grupa docelowa: żołnierze w czynnej służbie wojskowej, żołnierze rezerwy, pracownicy wojska, młodzież klas mundurowych, osoby zrzeszone w proobronnych organizacjach pozarządowych oraz społeczeństwo.
Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 5% planowanej kwoty dotacji.
Jeden podmiot może złożyć maksymalnie dwie oferty w ramach Konkursu.
Termin składania wniosków: 
30 maja 2022
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków
Kontakt:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
email:

Temat: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Wysokość wsparcia: 90%.
Budżet programu: 3.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Nie
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

30,489FanówLubię
576ObserwującychObserwuj

Najnowsze