1,1 C
Warszawa
wtorek, 29 listopada, 2022

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

Celem programu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. Wnioski o granty mogą składać podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jako stowarzyszenia ogrodowe.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
47.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%,
min, 10.000 zł – maks. 100.000 zł.
W ROD, w którym liczba działek indywidualnych przekracza 400, maksymalna wartość grantu ustalana jest jako iloczyn: liczby działek indywidualnych w ROD oraz współczynnika 250 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
maks. 12 miesięcy, od dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu do dnia 31.08.2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK (ePUAP)
Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jako stowarzyszenia ogrodowe (stowarzyszenia powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty przyczyniające się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w częściach wspólnych.
Opis:
Organizatorem naboru wniosków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nabór wniosków jest realizowany w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).
Cel: ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację następujących celów operacyjnych:
– przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej,
– poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska,
– zwiększenie wartości usług ekosystemów.
Jeden wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek w ramach konkursu.
Jeden wniosek może obejmować więcej niż jeden ROD, prowadzony przez to stowarzyszenia ogrodowe. ROD może być objęty tylko jednym wnioskiem.
Wnioski składa się do Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia ROD.
Termin składania wniosków: 
30 listopada 2022
Kolejne rundy naboru wniosków będą podzielone na etapy miesięczne, trwające od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
T: 800 38 00 84 lub (22) 595 06 11.
email:

Temat: GRANTY DLA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH
Wysokość wsparcia: 100%, min, 10.000 zł – maks. 100.000 zł. W ROD, w którym liczba działek indywidualnych przekracza 400, maksymalna wartość grantu ustalana jest jako iloczyn: liczby działek indywidualnych w ROD oraz współczynnika 250 zł.
Budżet programu: 47.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
621ObserwującychObserwuj

Najnowsze