26,7 C
Warszawa
sobota, 13 sierpnia, 2022

9 mln zł na konwersję cyfrową domów kultury. Trwa nabór wniosków

Trwa II nabór wniosków do konkursu grantowego w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Wnioski o granty w wysokości od 80 do 200 tys. zł mogą składać samorządowe instytucje kultury. Wkład własny nie jest wymagany.

Celem projektu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury lokalnych społecznościach.

Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (PO PC).

Alokacja przeznaczona na nabór wniosków wynosi 9 milionów złotych.

Wnioski o granty mogą składać:
1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury isztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury, z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego.
2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Preferowane są wnioski złożone przez podmioty:
– których organizatorem jest odpowiednio: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska bez ograniczeń liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub powiat z siedzibą w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, oddalone od dużych ośrodków miejskich o ponad 50 km;- z siedzibą na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, podkarpackiego.

O granty w ramach niniejszego naboru wniosków nie mogąubiegać się grantobiorcy pierwszego konkursu grantowego Konwersja cyfrowa domów kultury.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 lipca 2022 r.

Organizatorem naboru wniosków jest Narodowe Centrum Kultury.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Kultury.

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

34,376FanówLubię
600ObserwującychObserwuj

Najnowsze