26,7 C
Warszawa
sobota, 13 sierpnia, 2022

Europejski Instrument Miejski (EUCF): trwa ostatni (czwarty) nabór wniosków

Trwa czwarty nabór wniosków w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF). EUCF to długoletni projekt finansowany ze środków UE, dzięki któremu miasta i gminy mogą otrzymać wsparcie w celu mobilizacji zrównoważonych inwestycji energetycznych, których celem będzie poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W ramach obecnej, ostatniej już tury EUCF pomoc otrzyma 48 koncepcji inwestycyjnych. Nabór wniosków potrwa do 30 września br.

Dzięki EUCF miasta i gminy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 60 tys. euro na przygotowanie Koncepcji Inwestycyjnej dla projektów, które w znaczny sposób przyczynią się do rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej.

Celem opracowania Koncepcji Inwestycyjnej jest ułatwienie samorządom poszukiwania finansowania dla przygotowywanego projektu.

Łączny budżet projektu wynosi 2,88 mln euro.

Beneficjenci mają obowiązek wykorzystać przyznane środki na działania niezbędne do przygotowania koncepcji inwestycyjnej, np. przeprowadzenie (technicznych) studiów wykonalności czy szeregu kluczowych analiz dotyczących projektu — analiz rynkowych, analiz interesariuszy, analiz prawnych, ekonomicznych czy finansowych.

Dotacja nie może bezpośrednio finansować samej inwestycji w obszarze energetyki, a jedynie pokrywać koszty mobilizacji zasobów i dostępu do usług prowadzących do opracowania koncepcji inwestycyjnej, np. wspomnianych analiz prawnych i marketingowych czy studiów wykonalności. Z tych środków pokryć można np. wynagrodzenia pracowników i podwykonawców.

Poprzednie edycje

W poprzednich trzech edycjach do EUCF wpłynęło ponad 600 wniosków, natomiast 165 beneficjentów z różnych krajów europejskich pracuje obecnie nad swoimi koncepcjami inwestycyjnymi.

Informacje na ich temat można znaleźć, odwiedzając mapę beneficjentów na stronie EUCF, zaś szczegóły na temat samych wyróżnionych projektów w zakładce lista miast.

Kryteria kwalifikowalności i wnioski

Wnioski do EUCF mogą składać samorządy lokalne (miasta i gminy) oraz ich formalne i nieformalne związki, a także lokalne organizacje publiczne skupiające samorządy lokalne i gminy z państw członkowskich UE, krajów EOG/EFTA — Islandii, Norwegii i Liechtensteinu, jak również z Wielkiej Brytanii.

Wnioskodawcy muszą posiadać formalnie zatwierdzony plan działań na rzecz klimatu i energii, który precyzuje cele klimatyczno-energetyczne przynajmniej do 2020 r., jak również wyraz zaangażowania politycznego w opracowanie koncepcji inwestycyjnej w formie deklaracji wsparcia podpisanej przez władze samorządowe/gminne lub innego reprezentanta politycznego o stosownych kompetencjach. Wszystkie

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2022 r. o godz. 17:00

ŹródłoEUCF

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

34,376FanówLubię
600ObserwującychObserwuj

Najnowsze