14,4 C
Warszawa
wtorek, 4 października, 2022

Wspieramy Ukrainę

Celem konkursu jest poprawienie dostępu do edukacji formalnej (szkolnej i przedszkolnej) i pozaformalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z wojną w ich kraju oraz tych pozostających w Ukrainie.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
440.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%, maks. 22.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
min. 3 miesiące – maks. 7 miesięcy. Od 10 listopada 2022 do 30 czerwca 2023.
Partner zagraniczny:
TAK (nieobowiązkowy)
Składanie wniosków przez internet:
TAK (link do generatora wniosków zostanie opublikowany 20.09.2022).
Kto może złożyć wniosek ?
1. Polskie organizacje pozarządowe (fundacje; stowarzyszenia – w tym stowarzyszenia zwykłe).
2. Instytucje kościelne, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich edukacji formalnej i pozaformalnej, szkolnej i przedszkolnej w czasie pobytu w Polsce, a w szczególności:
– zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego, nauczyciela wspierającego lub ukraińskiego nauczyciela;
– organizacja zajęć dodatkowych i opiekuńczych, zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka polskiego i innych;
– zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą;
– wsparcie dydaktyczne kadry pedagogicznej i edukatorów, rozszerzające kompetencje  potrzebne do pracy w środowisku wielokulturowym (np. organizacja praktycznych  kursów, szkoleń, wydanie publikacji, opracowanie materiałów metodycznych i in.);
– organizacja nauki przedmiotów ojczystych;
– nauka języka polskiego.
2. Poprawa warunków dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie, a w szczególności:
– organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej; organizacja opieki psychologicznej, w tym także dla kadry pedagogicznej;
– organizacja warunków do nauczania, odrabiania lekcji i czasu pozaszkolnego dla dzieci przebywających w zbiorowych punktach zamieszkania poprzez organizację świetlic przy w/w punktach, zakup niezbędnych sprzętów i pomocy szkolnych, opłacenia pracy opiekunów i kosztów opłat komunalnych (m.in. kosztów działania świetlicy: ogrzewanie, opłaty za energię elektryczną, czynsz);
– poprawa warunków zdalnego nauczania poprzez stworzenie punktów opieki, opłacenie kosztów łączy internetowych oraz zakup niezbędnych sprzętów;
– dostosowanie pomieszczeń szkolnych do nauczania w trakcie zagrożenia atakami powietrznymi.
Opis:
Organizatorem programu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.
Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW).
Cel: poprawienie dostępu do edukacji formalnej (szkolnej i przedszkolnej) i pozaformalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z wojną w ich kraju oraz tych pozostających w Ukrainie.
Wspomniany cel ten wnioskodawcy mogą realizować samodzielnie lub we współpracy z partnerami z Polski lub/i z Ukrainy.
Koszty administracyjne: maks. 20% wnioskowanej dotacji.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach konkursu.
Termin składania wniosków: 
5 października 2022
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Sylwia Gajownik, T: +48 535 854 424
Martyna Bogaczyk, T: +48 601 458 653
(dni robocze w godz. 10.00 – 15.00)
email:

Temat: WSPARCIE DOSTĘPU DO EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 22.000 zł.
Budżet programu: 440.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Tak
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
621ObserwującychObserwuj

Najnowsze