21.5 C
Warszawa
sobota, 15 czerwca, 2024

Trwa jesienna edycja programu Generacja V4

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Generacja V4” przewidującego granty na realizację wspólnych działań młodzieży w wieku od 12 do 30 lat z państw Grupy Wyszehradzkiej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać szkoły, kluby sportowe oraz organizacje młodzieżowe. Organizatorem programu jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Każdy projekt realizowany w ramach programu powinien obejmować mobilność młodych ludzi z co najmniej dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej. Może również zakładać współpracę z państwami sąsiadującymi z V4 (Austrią, Niemcami oraz Ukrainą).

W ramach projektu należy zrealizować co najmniej:
– jedno wspólne wydarzenie z udziałem obydwu/wszystkich stron;
– jedną wspólną prezentację dla społeczności lokalnej (np. plakaty, eseje, blogi, spoty wideo, itp.).

Maksymalna wysokość grantu wynosi 10.000 euro.

Ostateczny termin składania propozycji projektowych upływa 31 października br.

Wnioskodawcy są zobowiązani do wybrania jednego z 6 obszarów tematycznych Programu lub też stworzenia własnego obszaru:

1. Zrównoważony rozwój i odporność.

Podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności, zwiększanie odporności na zmiany klimatu, wymiana know-how, projekty ekologiczne, itp.

2. Dziedzictwo i pamięć.

Wspólna historia i wspólna przyszłość, m.in. nauczanie/uczenie się wspólnej historii, zbieranie relacji świadków i projekty historii mówionej, przedstawianie historii lokalnej w kontekście regionalnym, promowanie (wspólnych) rocznic lub interesujących zabytków (przystąpienie do UE, rocznice 1956/1968).

3. Zdrowie i aktywny styl życia.

Sport i inne aktywności sprzyjające aktywnemu trybowi życia, w tym promocja zdrowej diety oraz zajęcia na rzecz dobrego samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

4. Sztuka i kultura.

Wspólne tworzenie nowych spektakli, wymiana kulturalna w dziedzinie teatru, filmu, muzyki, literatury, tradycyjnego rzemiosła itp.

5. Wartości demokratyczne i cnoty obywatelskie.

Wzmacnianie zainteresowania i udziału w procesach demokratycznych, zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, ułatwianie dialogu na temat praw człowieka, debaty, parlamenty studenckie, zaangażowanie w życie społeczności i wolontariat.

6. Kompetencje praktyczne i przedsiębiorczość.

Wspieranie praktycznych wymian między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz umożliwianie krótkoterminowych staży i szkoleń przy jednoczesnym wspieraniu ducha przedsiębiorczości i doskonaleniu konkretnych umiejętności.

W każdym projekcie powinny być uwzględnione następujące zasady:

włączenie – wymiana perspektyw z osobami, które pochodzą z różnych grup, i dzielenie się z nimi własnymi, różnorodnymi doświadczeniami i punktami widzenia (m.in. docieranie do grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, ekonomicznej lub geograficznej i/lub osób z niepełnosprawnościami, osób uczących się ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dialog międzypokoleniowy, dialog międzyreligijny);

nauczanie i uczenie się – wspieranie osób uczących się w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) służących poprawie ich rozwoju osobistego (edukacja pozaformalna, nieformalna i formalna, projekty przyczyniające się do poprawy umiejętności informatycznych i kompetencji cyfrowych, nauka języków obcych i poprawa umiejętności komunikacyjnych);

współpraca transgraniczna i dobre sąsiedztwo – zachęcanie  do tworzenia sieci kontaktów wśród młodzieży z całego regionu wyszehradzkiego w celu współpracy regionalnej i transgranicznej (regionalna wartość dodana).

Propozycje projektowe w języku angielskim należy składać za pomocą systemu online My Visegrad do 31 października br.

Ostateczny termin składania pełnych wniosków projektowych upływa 15 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć TUTAJ.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI