26,3 C
Warszawa
czwartek, 21 września, 2023

Powstanie Styczniowe 1863-1864

Program wspiera projekty włączające społeczności lokalne w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
2.500.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 85%, 10.000 – 80.000 zł.
W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zgoda na podniesienie wartości maksymalnego udziału procentowego dofinansowania lub na finansowanie zadania do poziomu 100%.
Wkład własny:
min. 15%.
Czas trwania projektu:
01.01-20.11.2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
2. Organizacje pozarządowe.
Podczas oceny wniosków preferowane są zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:
– archiwa państwowe;
– przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
– uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
– instytucje kultury;
– organizacje pozarządowe;
– kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
– Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty włączające społeczności lokalne w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.
Rodzaje kwalifikujących się zadań:
– wystawy wraz z katalogami;
– rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;
– projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
– wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
– kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
– murale.
Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.
Informacje dodatkowe:
Instytucją Zarządzającą programem jest Biuro Programu „Niepodległa”.
Ogłoszenie programu jest związane ze zbliżającą się160. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego.
Cel: upamiętnienie bohaterów i wydarzeń dotyczących Powstania Styczniowego 1863-64.
Z możliwości realizacji wykluczone są m.in.:
– budowa tablic i pomników;
– projekty konserwatorskie i inwentaryzacyjne, prace budowlane i remontowe;
– uroczystości oficjalne organizowane lub współorganizowane przez władze samorządowe i wojewódzkie.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach jednej edycji programu.
Termin składania wniosków: 
2 października 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie programu Niepodległa
Kontakt


Temat: GRANTY NA OBCHODY 160. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Wysokość wsparcia: maks. 85%, 10.000 – 80.000 zł. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zgoda na podniesienie wartości maksymalnego udziału procentowego dofinansowania lub na finansowanie zadania do poziomu 100%.
Budżet naboru wniosków: 2.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • NGO
  • Dom kultury
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
696ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze