32.7 C
Warszawa
wtorek, 16 lipca, 2024

Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem. Ostatni tydzień naboru wniosków

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie usług rolniczych i leśnych w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-20. Nabór prowadzą oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

Wnioski o wsparcie mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji podlega standardowo do 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowalnych kosztów inwestycji.

Natomiast jeśli chodzi o działalność związaną z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych oraz działalność dotyczącą wykorzystania technologii cyfrowych maksymalna wysokość wsparcia wynosi 65 proc.

W przypadku spółki cywilnej limit pomocy przysługujący każdemu wspólnikowi i spółce liczony jest łącznie.

W ramach obecnego naboru rozszerzono katalog działalności objętych wsparciem.

O dofinansowanie można ubiegać się w przypadku następujących rodzajów działalności:
– działalność usługowa związana z rolnictwem;
– działalność usługowa związana z leśnictwem;
– działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych;
– działalność usługowa związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji;
– działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

W przypadku usług związanych z rolnictwem i leśnictwem, podmiot ubiegający się o wsparcie musi działać przez co najmniej od 24 miesięcy przed złożeniem wniosku.

W pozostałych przypadkach zarejestrowanie działalności gospodarczej powinno nastąpić nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność, a podjęcie wykonywania tej działalności – nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Dofinansowanie można przeznaczyć m. in. na:

1. Zakup nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, nawożenia i zbioru roślin; przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży; przygotowywania pasz.

2. Zakup nowych maszyn, urządzeń i narzędzi przeznaczonych do: przygotowania gleby pod zalesienia; pielęgnacji upraw leśnych; ochrony lasu; przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew; pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne.

3. Zakup wraz z instalacją i transportem nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do: regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych; układania drenażu; kopania stawów oraz zbiorników; utrzymania urządzeń melioracji wodnych.

4. Zakup nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji: budynków służących do działalności rolno – produkcyjnej, budynków gospodarczych czy inwentarsko-składowych.

5. Zakup stacji bazowych służących do przesyłu danych; sensorów; pedometrów i akcelerometrów; dronów wykorzystywanych w produkcji roślinnej do nawożenia, opryskiwania lub sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury; stacji meteo.

https://twitter.com/ARiMR_GOV_PL/status/1563176483874820096

Ostateczny termin składania wniosków upływa 21 października 2022 r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-20 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć TUTAJ.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI