32.7 C
Warszawa
wtorek, 16 lipca, 2024

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Nabór wniosków na rok 2023

Trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz). Do 31 października br. wnioski o dofinansowanie do organów prowadzących mogą składać dyrektorzy szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych. Następnie organy prowadzące, do 20 listopada, będą składać wnioski do wojewodów.

W ramach Priorytetu 3 NPRCz wsparcie można otrzymać:

– w Kierunku interwencji 3.1. – placówki wychowania przedszkolnego – na zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo,

– w Kierunku interwencji 3.2. – szkoły i biblioteki pedagogiczne – na zakup książek oraz elementów wyposażenia do bibliotek dzieci oraz działania promujące czytelnictwo.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

1. Publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

2. Publiczne i niepubliczne:
– szkoły podstawowe,
– szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
– szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

3. Szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

4. Publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

1. W odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
b) realizację działań promujących czytelnictwo.

2. W odniesieniu do szkół na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
– zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
– zakup oprogramowania dla bibliotek,
– zakup czytników e-booków,
– zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
– realizację działań promujących czytelnictwo.

Wysokość wsparcia finansowego wynosi:

1. Dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:
a) nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,
b) od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,
c) więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł.

2. Dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł.

3. Dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł.

4. Dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł.

5. Dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł.

6. Dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:
– nie więcej niż 70 – 2 500 zł,
– od 71 do 170 – 3 000 zł,
– więcej niż 170 – 4 500 zł.

Wsparcie finansowe otrzyma organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Organ prowadzący szkołę, szkołę w ORPEG lub bibliotekę pedagogiczną, który otrzymał wsparcie finansowe, przeznacza nie mniej niż 50% kwoty wsparcia finansowego otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogicznej na zakup książek dla tej szkoły lub biblioteki.

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz wzory wniosków można znaleźć TUTAJ.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI