21.5 C
Warszawa
sobota, 15 czerwca, 2024

Ruszają pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie w zakresie czterech naborów finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). KPO jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej (Next Generation EU).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła cztery nabory realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Jeden z nich skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które wykonują działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Następny nabór obejmuje swym zakresem przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury i jest przeznaczony dla rolników lub rybaków.

Adresatem trzeciego naboru wniosków są plantatorzy chmielu, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem.

Ostatni z czterech naborów dotyczy wsparcia na wymianę w gospodarstwie pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska.

Wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

W ramach tego naboru Agencja będzie przyjmować wnioski do 18 listopada 2022 r. Wsparcie ma charakter refundacji (do 50% kosztów kwalifikowalnych), natomiast obowiązujące limity pomocy to: 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw, 10 mln zł w przypadku firm o statusie małego przedsiębiorstwa oraz 15 mln zł gdy beneficjentem jest średnie przedsiębiorstwo.

Otrzymane fundusze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń. Można za nie pozyskać również nowe środki transportu spełniające normy niskiej emisji spalin wykorzystywane np. do przewozu produktów rolnych, produktów rybołówstwa czy akwakultury.

Wsparcie dla rolników lub rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury

Pomoc przeznaczona jest dla rolników lub ich małżonków, ale także dla osób uprawnionych do chowu, hodowli lub połowu ryb. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 500.000 zł.

Pomoc finansowa polega na refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. wydatki poniesione na budowę budynków i budowli służących realizacji inwestycji, ale także ich remont.

Wsparcie będzie można uzyskać również na zakup nowego terminala płatniczego czy utrzymanie domen internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

W ramach niniejszego naboru Agencja będzie przyjmować wnioski do 18 listopada 2022 r.

Wymiana słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Plantatorzy mogą uzyskać pomoc maksymalnie do 5 ha upraw chmielu. Wysokość wsparcia uzależniona jest od tego, czy słupy impregnowane kreozotem będą wymieniane na kompozytowe czy betonowe, a także od tego czy odbiorca końcowy pomocy jest młodym rolnikiem:

1. Młodzi rolnicy (osoby do 40 lat włącznie):
– wymiana na słupy kompozytowe – 102 217,50 zł/ha,
– wymiana na słupy betonowe – 117 661,60 zł/ha.

2. Pozostali rolnicy:
– wymiana na słupy kompozytowe – 73 012,50 zł/ha,
– wymiana na słupy betonowe – 84 044,00 zł/ha.

Ostateczny termin składania wniosków o pomoc dla plantatorów chmielu upływa 31 grudnia 2023 r.

Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

Do 15 listopada 2022 r. Agencja będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych. Ważne, że takie dachy muszą się znajdować na budynkach służących do produkcji rolniczej.

Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu.

Wnioski o wsparcie można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI