4.6 C
Warszawa
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów. Znamy termin składania wniosków

W dniach 17 listopada – 30 grudnia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). PROW jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

O pomoc finansową w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” będą mogły ubiegać się:

1. Grupy producentów rolnych, uznane od 1grudnia 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach). Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

2. Organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Wsparcia nie mogą otrzymać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi:
– w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto,
– w drugim roku – 9 proc.,
– w trzecim roku – 8 proc.,
– w czwartym roku – 7 proc.,
– w piątym roku – 6 proc.

Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Złożone przez grupy producentów rolnych i organizacje producentów wnioski zostaną poddane ocenie punktowej.

Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Minimalna liczba punktów uprawniająca do ubiegania się o wsparcie wynosi 3.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz Instrukcją wypełniania można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nabór wniosków prowadzą oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych lub organizacji producentów.

Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę. Można je również przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej, a także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI