7.9 C
Warszawa
poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Trwa nabór wniosków w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do składania wniosków w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) umożliwiającej finansowanie różnorodnych projektów współpracy międzynarodowej mających na celu działania na rzecz klimatu.

Europejska Inicjatywa Klimatyczna (EUKI) jest programem mającym na celu wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie dalszego rozwoju i wdrażania ambitnej polityki klimatycznej. Inicjatywa jest skierowana przede wszystkim do państw z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w tym krajów bałtyckich oraz krajów Bałkanów Zachodnich.

EUKI wspiera dialog wewnątrzeuropejski, wymianę dobrych praktyk oraz podnoszenie świadomości i transfer wiedzy.

Organizatorem programu jest Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu.

Europejska Inicjatywa Klimatyczna (EUKI) finansuje projekty na rzecz klimatu, które koncentrują się wokół takich tematów jak:
– finansowanie przyjazne dla klimatu;
– mobilność neutralna dla klimatu;
– polityka klimatyczna;
– pochłaniacze CO2;
– polityka energetyczna;
– sprawiedliwa społecznie transformacja/zrównoważona gospodarka;
– zrównoważona turystyka.

Projekty możliwe do realizacji dotyczą takich zagadnień jak:
– łagodzenie skutków zmian klimatycznych;
– rozwój zdolności instytucjonalnych;
– tworzenie sieci wymiany wiedzy;
– wdrażanie polityk i jej instrumentów;
– opracowywanie strategii i przeprowadzanie studiów wykonalności;
– podnoszenie świadomości, edukacji i rozpowszechniania.

Wszystkie, realizowane projekty powinny przyczyniać się bezpośrednio lub pośrednio do wzmocnienia działań na rzecz klimatu w krajach, do których są adresowane.

Liderami oraz partnerami projektów mogą być instytucje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje edukacyjne, konsumenci oraz – o ile zezwala na to unijne prawo dotyczące pomocy państwa – przedsiębiorstwa.

W każdym projekcie może brać udział minimum 2 oraz maksimum 5 partnerów.

Wysokość dofinansowania wynosi od 120.000 do 1.000.000 EUR na projekt.

Nabór do EUKI podzielony jest na dwa etapy.

W ramach I etapu składane są wnioski wstępne. W przypadku akceptacji wniosku wstępnego składa się szczegółową propozycję projektu w ramach II etapu naboru.

Ostateczny termin przesyłania wniosków wstępnych upływa 13 stycznia 2023 r.

Składanie wniosków pełnych zaplanowano na czerwiec 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na oficjalnej stronie EUKI.

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI