12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce – granty na wsparcie programów wspierających potrzeby społeczności marginalizowane w Polsce

Program umożliwia dofinansowanie projektów wspierających potrzeby społeczności marginalizowanych w Polsce, w tym m.in.: osób niepełnosprawnych, uchodźców, członków społeczności LGBTQI+, członków społeczności romskiej, mniejszości religijnych i rasowych. Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
maks. 20.000 USD.
Wkład własny:
preferowane są projekty z wkładem własnym.
Czas trwania projektu:
od 1.05.2023, maks. 12 miesięcy.
Partner zagraniczny:
TAK
(nieobowiązkowy, ale zalecany)
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe.
2. Instytucje kulturalne i edukacyjne.
3. Media.
Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.
Amerykańskie organizacje pozarządowe również mogą ubiegać się o granty, powinny jednak wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem działającym na terenie Polski.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty, które wspierają potrzeby społeczności marginalizowanych w Polsce, w tym m.in.: osób niepełnosprawnych, uchodźców, członków społeczności LGBTQI+, członków społeczności romskiej, mniejszości religijnych i rasowych.
Rodzaje projektów możliwych do realizacji:
1. Programy edukacyjne, mające na celu dotarcie do opinii publicznej, podnoszenie świadomości, szkolenia w zakresie różnorodności i integracji, itp.
2. Budowanie potencjału organizacji pozarządowych wspierających zmarginalizowane społeczności w Polsce, poprzez szkolenia w zakresie rzecznictwa, pozyskiwania funduszy, ułatwiania dialogu, itp.
3. Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności osób świadczących usługi lub w inny sposób wspierających członków zmarginalizowanych społeczności i/lub ich rodzin, takich jak terapeuci, prawnicy, pedagodzy, itp.
4. Programy, które celebrują kulturę i/lub podnoszą świadomość na temat zmarginalizowanej społeczności.
Opis:
Organizatorami programu są Ambasada i Konsulat Stanów Zjednoczonych w Polsce.
Składane projekty muszą być sporządzone w języku angielskim.
Warunkiem otrzymania grantu jest dokonanie przez organizację aktualnej rejestracji w systemie SAM.gov (rejestracja zachowuje ważność przez rok). Czas oczekiwania na rejestrację SAM.gov wynosi około 45 dni.
Do wsparcia w ramach Programu nie kwalifikują się:
– koszty robót budowlanych;
– bieżące koszty wynagrodzeń;
– koszty związane z realizacją projektów opieki społecznej;
– realizacja projektów o charakterze politycznym lub wskazujących na wspieranie konkretnych stronnictw politycznych lub pojedynczych partii w ramach kampanii wyborczych;
– programy wymiany;
– projekty o charakterze socjalnym;
– projekty wspierające konkretną działalność religijną;
– działalność handlowa, zbiórki funduszy, projekty komercyjne, badania naukowe,
– projekty, których głównym celem jest rozwój samej organizacji jako instytucji;
– opłaty i koszty podróży związanych z konferencjami, przygotowywaniem reportaży, wydarzeń kulturalnych, itp. w USA; – publikacja lub tłumaczenia książek w celu ich opublikowania;
– koszty sprzętu, w tym m.in.: sprzętu biurowego, sportowego, aparatów fotograficznych itp.;
– koszty finalizacji działań podjętych z wykorzystaniem innych funduszy;
– koszty konsumpcji, poza kawą i lunchem roboczym (z całkowitym wyłączeniem alkoholu).
Część środków (do 20% wysokości przyznanego grantu) może zostać przeznaczona na finansowanie działań koordynacyjnych i administracyjnych (księgowość, dostawa sprzętu itp.).
Termin składania wniosków: 
26 lutego 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
Ambasada i Konsulat Stanów Zjednoczonych w Polsce
email:

Temat: WSPARCIE SPOŁECZNOŚCI MARGINALIZOWANYCH
Wysokość wsparcia: maks. 20.000 USD.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Tak
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Instytut badawczy
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze